PDA

View Full Version : Hoàng Hà Đại Phong Vân 60/60 UsltMaster88
07-10-2009, 03:22 PM
Hoàng Hà Đại Phong Vân 60/60 Uslt
http://img515.imageshack.us/img515/2240/27hoanghadaiphongvan198.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/515/27hoanghadaiphongvan198.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Tên phim: Hoàng Hà Đại Phong Vân / Cứu Văn Cơ Đồ
Hăng phim TVB
Sản xuất: 1987
Thời lượng: 60 Tập (DVD Rip)
Diễn Viên:
Lương Triều Vĩ
Trần Ngọc Liên
Ngô Khái Ḥa
Trần Tú Châu
Huỳnh Nhật Hoa
Lưu Thanh Vân

Thời Văn Đế trị v́ trên giang hồ xuất hiện một người vơ thuật xuất chúng hay cứu giúp người nghèo khó đó là Trương Tam Lang (Lương Triều Vĩ). Lưu Hùng kẻ thù không đội trời chung của Trương Tam Lang cứ theo hăm hại nhưng đều được Trương hóa giải. Ái thiếp của Văn Đế lại là hồng nhan tri kỷ của Trương. Ngoài ra Trương c̣n được sự ngưỡng mộ của Lan Linh công chúa (Trần Ngọc Liên) Lư Sương Nhi và Trương Tôn Vơ Hậu. Trong một cơ duyên Trương kết thân với Lư Tinh, Hồng Phật nữ, Lư Thế Minh và Lư Mật trong lúc Dương Quân mưu đồ đoạt ngôi, cả phái của Trương bèn đứng lên dẹp giặc không may trong nhóm có người ham lợi quên nghĩa từ đó một trận chiến khóc liệt đă diễn ra

Ruyshare:
Tap 1: http://ryushare.com/1fec5b081c8b/HHDPV01
Tap 2: http://ryushare.com/1d31dd18ecc9/HHDPV02
Tap 3: http://ryushare.com/1502634b7e4c/HHDPV03
Tap 4: http://ryushare.com/15eb37f08d33/HHDPV04
Tap 5: http://ryushare.com/1330ba015ef8/HHDPV05
Tap 6: http://ryushare.com/20d52fad2cb6/HHDPV06
Tap 7: http://ryushare.com/1d31dd18ecc5/HHDPV07
Tap 8: http://ryushare.com/17bce13aae78/HHDPV08
Tap 9: http://ryushare.com/14198ea66ca0/HHDPV09
Tap 10: http://ryushare.com/15eb37f08d32/HHDPV10
Tap 11: http://ryushare.com/1330ba015ef9/HHDPV11
Tap 12: http://ryushare.com/15eb37f08d34/HHDPV12
Tap 13: http://ryushare.com/17bce13aae79/HHDPV13
Tap 14: http://ryushare.com/1502634b7e4d/HHDPV14
Tap 15: http://ryushare.com/14198ea66ca1/HHDPV15
Tap 16: http://ryushare.com/1502634b7e4e/HHDPV16
Tap 17: http://ryushare.com/16d40c959d1d/HHDPV17
Tap 18: http://ryushare.com/16d40c959d1e/HHDPV18
Tap 19: http://ryushare.com/14198ea66ca2/HHDPV19
Tap 20: http://ryushare.com/14198ea66ca3/HHDPV20
Tap 21: http://ryushare.com/16d40c959d1f/HHDPV21
Tap 22: http://ryushare.com/15eb37f08d36/HHDPV22
Tap 23: http://ryushare.com/17bce13aae7a/HHDPV23
Tap 24: http://ryushare.com/1502634b7e4f/HHDPV24
Tap 25: http://ryushare.com/16d40c959d21/HHDPV25
Tap 26: http://ryushare.com/1502634b7e50/HHDPV26
Tap 27: http://ryushare.com/16d40c959d20/HHDPV27
Tap 28: http://ryushare.com/1502634b7e51/HHDPV28
Tap 29: http://ryushare.com/14198ea66ca4/HHDPV29
Tap 30: http://ryushare.com/16d40c959d22/HHDPV30
Tap 31: http://ryushare.com/1502634b7e52/HHDPV31
Tap 32: http://ryushare.com/15eb37f08d37/HHDPV32
Tap 33: http://ryushare.com/15eb37f08d38/HHDPV33
Tap 34: http://ryushare.com/16d40c959d23/HHDPV34
Tap 35: http://ryushare.com/15eb37f08d39/HHDPV35
Tap 36: http://ryushare.com/14198ea66ca5/HHDPV36
Tap 37: http://ryushare.com/15eb37f08d3a/HHDPV37
Tap 38: http://ryushare.com/1330ba015efa/HHDPV38
Tap 39: http://ryushare.com/1502634b7e53/HHDPV39
Tap 40: http://ryushare.com/16d40c959d24/HHDPV40
Tap 41: http://ryushare.com/17bce13aae7b/HHDPV41
Tap 42: http://ryushare.com/17bce13aae7c/HHDPV42
Tap 43: http://ryushare.com/15eb37f08d3b/HHDPV43
Tap 44: http://ryushare.com/1502634b7e54/HHDPV44
Tap 45: http://ryushare.com/14198ea66ca6/HHDPV45
Tap 46: http://ryushare.com/15eb37f08d3c/HHDPV46
Tap 47: http://ryushare.com/1330ba015efb/HHDPV47
Tap 48: http://ryushare.com/16d40c959d25/HHDPV48
Tap 49: http://ryushare.com/1330ba015efc/HHDPV49
Tap 50: http://ryushare.com/17bce13aae7d/HHDPV50
Tap 51: http://ryushare.com/17bce13aae7e/HHDPV51
Tap 52: http://ryushare.com/1330ba015efd/HHDPV52
Tap 53: http://ryushare.com/15eb37f08d3d/HHDPV53
Tap 54: http://ryushare.com/17bce13aae7f/HHDPV54
Tap 55: http://ryushare.com/16d40c959d26/HHDPV55
Tap 56: http://ryushare.com/15eb37f08d3e/HHDPV56
Tap 57: http://ryushare.com/17bce13aae80/HHDPV57
Tap 58: http://ryushare.com/1d31dd18eccb/HHDPV58
Tap 59: http://ryushare.com/1502634b7e55/HHDPV59
Tap 60: http://ryushare.com/1330ba015efe/HHDPV60

Hotfile:
Tap 1: http://hotfile.com/dl/153019844/c17e59c/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/153019841/7f88277/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/153025214/cbaf49c/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/153019843/984f95b/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/153019839/a65ddd5/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/153019842/ff43a4b/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/153019845/cc62b7b/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/153019847/329213e/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/153020640/2431de0/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/153020740/a315280/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/153020751/dd77af7/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/153020791/364853e/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/153020832/a4fa2fb/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/153020871/a182c9a/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/153020996/766352d/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/153021006/86dd284/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/153021107/d270b68/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/153021121/83a5488/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/153021519/13ff2b0/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/153021721/fd52780/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/153021728/3786aa4/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/153021773/2cc5bbd/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/153021814/cd32aef/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/153021922/0124b15/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/153021983/6b3f77f/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/153022006/82066b4/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/153022034/f08e52a/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/153022097/936b74d/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/153022534/47f5106/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/153022659/d9f7334/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/153022682/f270732/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/153022820/6b30aa1/
Tap 33: http://hotfile.com/dl/153022971/4761258/
Tap 34: http://hotfile.com/dl/153023050/a66e707/
Tap 35: http://hotfile.com/dl/153023097/beaeeed/
Tap 36: http://hotfile.com/dl/153023106/a26a974/
Tap 37: http://hotfile.com/dl/153023156/80a0145/
Tap 38: http://hotfile.com/dl/153023172/2f1713a/
Tap 39: http://hotfile.com/dl/153023464/4887cea/
Tap 40: http://hotfile.com/dl/153023567/e3ed535/
Tap 41: http://hotfile.com/dl/153023655/e2ed1ff/
Tap 42: http://hotfile.com/dl/153023712/fc02eb6/
Tap 43: http://hotfile.com/dl/153023764/79162b6/
Tap 44: http://hotfile.com/dl/153023840/8f95614/
Tap 45: http://hotfile.com/dl/153023849/044f34b/
Tap 46: http://hotfile.com/dl/153023915/15a3391/
Tap 47: http://hotfile.com/dl/153023932/6ca788d/
Tap 48: http://hotfile.com/dl/153023970/8276d2d/
Tap 49: http://hotfile.com/dl/153024198/e64ce40/
Tap 50: http://hotfile.com/dl/153024338/475160a/
Tap 51: http://hotfile.com/dl/153024415/3ba2f2e/
Tap 52: http://hotfile.com/dl/153024516/489e459/
Tap 53: http://hotfile.com/dl/153024519/c348f1d/
Tap 54: http://hotfile.com/dl/153024580/59875d8/
Tap 55: http://hotfile.com/dl/153024691/799d031/
Tap 56: http://hotfile.com/dl/153024695/8b789d2/
Tap 57: http://hotfile.com/dl/153024735/0e82be3/
Tap 58: http://hotfile.com/dl/153024738/62b15f7/
Tap 59: http://hotfile.com/dl/153024945/cd70062/
Tap 60: http://hotfile.com/dl/153025022/bf0be15/

dumeztaa
08-05-2009, 05:58 PM
thank you so much. i was looking it a long time

khadan
01-20-2010, 11:42 AM
thank you so much for sharing

matam
11-24-2010, 05:04 AM
Cảm ơn nhiều nghen!

ShiRoKo89
04-16-2012, 05:57 AM
re-up phim