PDA

View Full Version : SẮC ĐẸP V DANH VỌNG (ISO) Disc 1-8 / Tập 1-40hotman9
03-29-2010, 01:41 AM
http://tuvanonline.com/sites/new.tuvanonline.com/files/sacdep.jpg

Disc 01: http://www.megaupload.com/?f=SCH62QTC
Disc 02: coming soon

truonggiang79
03-29-2010, 01:25 PM
Cảm ơn chủ tp rất nhiều, hy vọng sẽ c sớm DVD 2

hotman9
03-31-2010, 08:18 PM
Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=DGOZXTNW
http://www.megaupload.com/?d=DHPAMEZN
http://www.megaupload.com/?d=O60O9639
http://www.megaupload.com/?d=9MMKBHS8
http://www.megaupload.com/?d=J2XNCN1C

Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=LI1KW4N3
http://www.megaupload.com/?d=HL6CODEI
http://www.megaupload.com/?d=WUA6I9O1
http://www.megaupload.com/?d=PY9MV7CB
http://www.megaupload.com/?d=LWQ1YGX9

Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=W15J0W71
http://www.megaupload.com/?d=7LQYIK8Q
http://www.megaupload.com/?d=YZC3KFXJ
http://www.megaupload.com/?d=AO6RLFMC
http://www.megaupload.com/?d=QG9G6ZQB

Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=YSGXBF27
http://www.megaupload.com/?d=G8GOQ2AP
http://www.megaupload.com/?d=ATR2SIOB
http://www.megaupload.com/?d=KCOXL358
http://www.megaupload.com/?d=HWZO55HV

nhatanh87
04-01-2010, 06:20 AM
edit vo 1 bi cho dễ tm đi bạn

hotman9
04-01-2010, 08:44 AM
Khng biết v sao mnh khng được EDIT ở đy cho nn khng thể post v 1 bi được m phải dng Reply Post thi :(

hotman9
04-01-2010, 08:45 AM
Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=VZQ5KV4R
http://www.megaupload.com/?d=LVKGRTJG
http://www.megaupload.com/?d=IPGQ037Z
http://www.megaupload.com/?d=OQ6NU38B
http://www.megaupload.com/?d=UPZCDS0Q

truonggiang79
04-01-2010, 03:55 PM
Bạn ơi, ko c tập 10 hả bạn? tập 11 m bạn post ko phải phim SD&DV, m l phim "Thin Đường ở bn ta" đ, bạn xem lại dm mnh nh. Nếu c thể bạn post đĩa iso được ko? cảm ơn bạn rất nhiều :)

truonggiang79
04-02-2010, 04:32 PM
Bạn ơi, bạn chưa post tập 10, cn link tập 11 ở trn l phim Thin Đường Ở Bn Ta, chứ k phải SD&DV bạn nh.

hotman9
04-03-2010, 12:06 AM
Sorry TruongGiang...mnh đ post wrong thread :(

hotman9
04-05-2010, 06:11 PM
Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=S5O2ZWPN
http://www.megaupload.com/?d=TA5EPDAN
http://www.megaupload.com/?d=C1K1FHK8
http://www.megaupload.com/?d=S5VTIZU1
http://www.megaupload.com/?d=MDG5IPT1

truonggiang79
04-06-2010, 01:26 PM
bạn ơi, link tập 11 c đng l phim SD&DV ko? c nghĩa l chỉ sai tn thi, chứ nội dung vẫn l của phim SD&DV phải ko?

hotman9
04-06-2010, 03:32 PM
tập 11 đang upload :).... cn link đ post th l của phim TDOBT nhưng mnh post lộn v thread ny :(

hotman9
04-06-2010, 06:13 PM
Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=HWMFISZE
http://www.megaupload.com/?d=KV0I52UV
http://www.megaupload.com/?d=2YUVYMK9
http://www.megaupload.com/?d=M9DIX8VI
http://www.megaupload.com/?d=5COBFA7T

mrxuan
04-07-2010, 12:15 AM
cm ơn chủ rạp rất nhiều

hotman9
04-07-2010, 06:51 PM
Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=3EQT6Y2O
http://www.megaupload.com/?d=9222K8S0
http://www.megaupload.com/?d=XCU997AV
http://www.megaupload.com/?d=W3QAMWLZ
http://www.megaupload.com/?d=CORGI81E

hotman9
04-08-2010, 08:30 AM
Disc 02 (tập 6-10)
http://www.megaupload.com/?f=7Z1CVT17

hotman9
04-12-2010, 08:43 PM
Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=WYA4OMZE
http://www.megaupload.com/?d=MO9RN9MJ
http://www.megaupload.com/?d=C4KXTNF9
http://www.megaupload.com/?d=XFZJ575J
http://www.megaupload.com/?d=UNDXLYC8

hotman9
04-14-2010, 12:26 AM
Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=SLVNNLDC
http://www.megaupload.com/?d=0S2CFLBX
http://www.megaupload.com/?d=DLARKV1N
http://www.megaupload.com/?d=MU5EQKGD
http://www.megaupload.com/?d=3VAKVVG7

hotman9
04-14-2010, 06:58 PM
Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=4MUAT503
http://www.megaupload.com/?d=TY5TLXVD
http://www.megaupload.com/?d=EO29C4WH
http://www.megaupload.com/?d=MJXSOXQP
http://www.megaupload.com/?d=2VUG7OE3

truonggiang79
04-15-2010, 05:00 PM
Đang chờ bạn hotman lm disc 3 iso:)

hotman9
04-19-2010, 08:59 AM
Disc 03 (tập 11-15)
http://www.megaupload.com/?f=2MOBSI78

hotman9
04-19-2010, 05:01 PM
Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=M7ZHE4QZ
http://www.megaupload.com/?d=T2FHG7WJ
http://www.megaupload.com/?d=PPWO1LK4
http://www.megaupload.com/?d=XZ6G5EFG
http://www.megaupload.com/?d=0TV3NHWT

hotman9
04-20-2010, 06:14 PM
Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=HQUL922V
http://www.megaupload.com/?d=2UFM4EEI
http://www.megaupload.com/?d=JGC1YYQ0
http://www.megaupload.com/?d=WTB0RL6Q
http://www.megaupload.com/?d=70QPW5YV

hotman9
04-21-2010, 02:03 PM
Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=BDUYJQ80
http://www.megaupload.com/?d=XN4RWWOI
http://www.megaupload.com/?d=X2ZCP4HP
http://www.megaupload.com/?d=UCNMXQ4I
http://www.megaupload.com/?d=KTW6HOTD

hotman9
04-26-2010, 10:36 PM
Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=Z68RYZTX
http://www.megaupload.com/?d=ZNA6OEJW
http://www.megaupload.com/?d=3ZC5FQHD
http://www.megaupload.com/?d=K14LIDIZ
http://www.megaupload.com/?d=K33ZWKBR

hotman9
04-28-2010, 12:10 AM
Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=D8IHRSYX
http://www.megaupload.com/?d=SAPYC7N7
http://www.megaupload.com/?d=HTRT3Y33
http://www.megaupload.com/?d=D7I6G16Y
http://www.megaupload.com/?d=ICQ717HD

hotman9
04-28-2010, 06:01 PM
Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=02AGBXFI
http://www.megaupload.com/?d=OC3OA0J9
http://www.megaupload.com/?d=L0OANFFX
http://www.megaupload.com/?d=AU13X5JA
http://www.megaupload.com/?d=7RG58NAI

hotman9
05-01-2010, 01:32 AM
Disc 04 (tập 16-20)
http://www.megaupload.com/?f=TN9TPVHU

hotman9
05-03-2010, 07:50 PM
Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=YAW9SGBR
http://www.megaupload.com/?d=N6MTBJ2K
http://www.megaupload.com/?d=PAEMAZKA
http://www.megaupload.com/?d=WFGQDXF5
http://www.megaupload.com/?d=JOK65Z6B

hotman9
05-04-2010, 05:41 PM
Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=7RHNY4LQ
http://www.megaupload.com/?d=AWQK4ETO
http://www.megaupload.com/?d=JBHCTJJ4
http://www.megaupload.com/?d=GA5ENCV3
http://www.megaupload.com/?d=EAGLGBYS

hotman9
05-05-2010, 05:03 PM
Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=EXE32AVQ
http://www.megaupload.com/?d=QQVOQ8F8
http://www.megaupload.com/?d=IL6ME545
http://www.megaupload.com/?d=TNDPPF1M
http://www.megaupload.com/?d=M1G23Y8Z

hotman9
05-10-2010, 04:54 PM
Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=DEGLCSS5
http://www.megaupload.com/?d=Z4TYIGTK
http://www.megaupload.com/?d=SVX36NHA
http://www.megaupload.com/?d=RGWP95H1
http://www.megaupload.com/?d=37S40TU1

hotman9
05-11-2010, 06:03 PM
Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=NB8CN4G0
http://www.megaupload.com/?d=VXK9AWQK
http://www.megaupload.com/?d=PMILJFVR
http://www.megaupload.com/?d=0372CH3X
http://www.megaupload.com/?d=XJIFXSNE

hotman9
05-12-2010, 05:00 PM
Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=2B7L2S29
http://www.megaupload.com/?d=4O286CBQ
http://www.megaupload.com/?d=YFNE2O3L
http://www.megaupload.com/?d=WMKCCSKT
http://www.megaupload.com/?d=VPEL257Q

hotman9
05-13-2010, 03:10 PM
Disc 05 (tập 21-25)
http://www.megaupload.com/?f=6X8JD31S

haipbui
05-16-2010, 07:48 AM
ban oi tap 2 link so 10 sao khg dơnload duoc

hotman9
05-17-2010, 06:21 PM
Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=NOAITDDQ
http://www.megaupload.com/?d=OA00F3Y9
http://www.megaupload.com/?d=Y031UWB7
http://www.megaupload.com/?d=9IH0M7YT
http://www.megaupload.com/?d=20TAUZPJ

hotman9
05-18-2010, 05:02 PM
Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=TSZTGKW3
http://www.megaupload.com/?d=LNY15FXT
http://www.megaupload.com/?d=SO0UPYE0
http://www.megaupload.com/?d=8EQP2E28
http://www.megaupload.com/?d=NHZI6RY3

hotman9
05-19-2010, 06:01 PM
Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=B6KVLP93
http://www.megaupload.com/?d=ZLAZYZPJ
http://www.megaupload.com/?d=H2175JU0
http://www.megaupload.com/?d=U9ZOSWUL
http://www.megaupload.com/?d=4E5Q2G78

hotman9
05-25-2010, 08:35 AM
Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=N0DVQCCN
http://www.megaupload.com/?d=ASVMF0EU
http://www.megaupload.com/?d=NT87UATB
http://www.megaupload.com/?d=39AYGK8V
http://www.megaupload.com/?d=25KHLI8Q

hotman9
05-25-2010, 11:40 AM
Tập 32
http://www.megaupload.com/?d=LMN8HDT7
http://www.megaupload.com/?d=DTRX9M3W
http://www.megaupload.com/?d=YE6BR47D
http://www.megaupload.com/?d=8GI2GP79
http://www.megaupload.com/?d=N6QNZHX1

tp2006
05-25-2010, 08:25 PM
ban oi, link 1 va 4 cua tap 31 phim SDVDV download khong dc. ban co the reupload dc khong? cam on ban nhieu

hotman9
05-26-2010, 01:07 AM
ban oi, link 1 va 4 cua tap 31 phim SDVDV download khong dc. ban co the reupload dc khong? cam on ban nhieu

cả 2 links đều tốt đ ... just checked...

hotman9
05-26-2010, 12:04 PM
Tập 33
http://www.megaupload.com/?d=LPKJRH1K
http://www.megaupload.com/?d=KY89GED0
http://www.megaupload.com/?d=K9E1BXQG
http://www.megaupload.com/?d=9NW0M1JB
http://www.megaupload.com/?d=IM8JYXML

hotman9
05-27-2010, 10:13 AM
Disc 06 (tập 26-30)
http://www.megaupload.com/?f=TE5X8AGE

hotman9
06-01-2010, 06:23 PM
Tập 34
http://www.megaupload.com/?d=XJXHL8VO
http://www.megaupload.com/?d=D20AYWQI
http://www.megaupload.com/?d=Q5UC3V5L
http://www.megaupload.com/?d=OMH8CGFT
http://www.megaupload.com/?d=46RZ44VM

hotman9
06-02-2010, 12:25 AM
Tập 35
http://www.megaupload.com/?d=RZ4111A0
http://www.megaupload.com/?d=NR5FUEQ0
http://www.megaupload.com/?d=VXNJXFOR
http://www.megaupload.com/?d=OJ3AAHMU
http://www.megaupload.com/?d=MPF0KA4X

hotman9
06-02-2010, 05:12 PM
Tập 36
http://www.megaupload.com/?d=9LS3LU1A
http://www.megaupload.com/?d=N1N3ZYRL
http://www.megaupload.com/?d=Y4MK9FIC
http://www.megaupload.com/?d=OA4ANN15
http://www.megaupload.com/?d=PDZTXRA4

hotman9
06-07-2010, 05:22 PM
Tập 37
http://www.megaupload.com/?d=RIU7UCY1
http://www.megaupload.com/?d=NUJLDKAB
http://www.megaupload.com/?d=GPK5LQCI
http://www.megaupload.com/?d=E2IQRX40
http://www.megaupload.com/?d=NM326F12

hotman9
06-08-2010, 06:13 PM
Tập 38
http://www.megaupload.com/?d=HWS535TD
http://www.megaupload.com/?d=WH24K7W7
http://www.megaupload.com/?d=8EUQS6HP
http://www.megaupload.com/?d=KKWDDFN2
http://www.megaupload.com/?d=GN2W3CNI

hotman9
06-09-2010, 10:46 AM
Tập 39
http://www.megaupload.com/?d=93EKFZIG
http://www.megaupload.com/?d=6RQU8GTT
http://www.megaupload.com/?d=SZS1142O
http://www.megaupload.com/?d=V4LZCX8Y
http://www.megaupload.com/?d=HTE674WE

hotman9
06-14-2010, 03:10 PM
Tập 40
http://www.megaupload.com/?d=3MMJN800
http://www.megaupload.com/?d=CC1UAXJ0
http://www.megaupload.com/?d=5BE2H7CM
http://www.megaupload.com/?d=471FASQQ
http://www.megaupload.com/?d=WEHDX5AD

hotman9
06-15-2010, 12:10 PM
Tập 41
http://www.megaupload.com/?d=0ZOU3G6N
http://www.megaupload.com/?d=7RS8PWRM
http://www.megaupload.com/?d=A98I12SF
http://www.megaupload.com/?d=LFC21MV0
http://www.megaupload.com/?d=K9XAH7CN

hotman9
06-16-2010, 05:45 PM
Tập 42
http://www.megaupload.com/?d=BXAW736T
http://www.megaupload.com/?d=2GWRYCCK
http://www.megaupload.com/?d=2BGTP7HZ
http://www.megaupload.com/?d=OTDTPS27
http://www.megaupload.com/?d=F4W5VVHS

hotman9
06-17-2010, 01:06 AM
Disc 07 (tập 31-35)
http://www.megaupload.com/?f=MNLCJGQE

hotman9
06-21-2010, 06:33 PM
Tập 43
http://www.megaupload.com/?d=8TVJ6FYP
http://www.megaupload.com/?d=SREN76UF
http://www.megaupload.com/?d=6ZWS9DLT
http://www.megaupload.com/?d=IZUJRQEY
http://www.megaupload.com/?d=5UYFD94F

hotman9
06-22-2010, 11:18 AM
Tập 44
http://www.megaupload.com/?d=FA8V82O4
http://www.megaupload.com/?d=8WJHHYPA
http://www.megaupload.com/?d=1PQK1VJN
http://www.megaupload.com/?d=GLLAIDST
http://www.megaupload.com/?d=P9FGSV3Q

hotman9
06-23-2010, 07:35 PM
Tập 45
http://www.megaupload.com/?d=D9RZQQW8
http://www.megaupload.com/?d=7A4H39RS
http://www.megaupload.com/?d=VME5NCBO
http://www.megaupload.com/?d=HUA6CE87
http://www.megaupload.com/?d=TOF77Q95

hotman9
06-29-2010, 07:50 PM
Tập 46
http://www.megaupload.com/?d=NLDWSO6R
http://www.megaupload.com/?d=0UBU1S63
http://www.megaupload.com/?d=AV0G5XJO
http://www.megaupload.com/?d=51AWDJG6
http://www.megaupload.com/?d=PQ2R0U2I

haipbui
07-05-2010, 09:37 PM
ban oi chung nao moi co cuon 8 vay

hotman9
07-18-2010, 06:30 PM
Disc 08 (tập 36-40)
http://www.megaupload.com/?f=21GP5GIW

hotman9
08-05-2010, 08:47 PM
Disc 09 (tập 41-43)
http://www.megaupload.com/?f=KIB6XUCH

hothanh
08-23-2010, 08:28 PM
Thanks for the hardwork .... lot of works.