PDA

View Full Version : Quái Hiệp Nhất Chi Mai - Hoắc Kiến Hoa 30/30 Tap VietSubMaster88
04-07-2011, 11:34 PM
http://juraganfilm.com/wp-content/uploads/2011/01/Yizhimei.jpg

Quái Hiệp Nhất Chi Mai - Hoắc Kiến Hoa

Tên tiếng Trung: 怪侠一枝梅
Tên Phiên Âm: Guai Xia Yi Zhi Mei
Tên Tiếng Anh: Strange Hero Yi Zhi Mei
Thể loại: Vơ thuật, phiêu lưu, lăng mạn, hài hước
Công ty sản xuất: Shanghai Chinese Film International Co., Ltd / Công Ty Thượng Hải Đường Nhân
Nhà sản xuất: Tsai Yi-Ning / Thái Nghệ Nông
Đạo diễn: Lư Quốc Lập
Số tập: 30 tập
Khởi quay từ: 15 - 5 - 2010
Thời gian quay: 4 tháng
Thời gian khởi chiếu: tháng 1 năm 2011
Quái Hiệp Nhất Chi Mai được chiếu cùng lúc trên 3 đài:
Shenzhen TV - 1 Jan 2011
Fujian Southeast TV - 3 Jan 2011
CTV (Taiwan) - 5 Jan 2011

Tap 1:http://www.fileserve.com/file/9eVxXh4
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/4589kxR
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/3nSKNK6
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/smz2c32
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/PaKYWa2
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/PrKvNzM
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/xMTmY9P
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/4FmS5Q8
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/eSPtS5a
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/8Nb6dUC
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/kT4aHS4
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/a2XHeT6
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/C5JEMqw
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/cMF9MsA
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/aKXb4rW
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/MrYEF53
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/WQYEsaH
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/PKe6xAY
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/zEDCNAn
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/W8zMvcX
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/x5xpDGX
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/ZT9sHZG
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/6H3hW4M
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/QdCFmkE
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/PuwSMc4
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/CSWp33G
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/KzncP4D
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/AQ9PWzR
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/EnSzHVj
Tap 30-End:http://www.fileserve.com/file/8HztJUD

Master88
04-27-2011, 12:15 PM
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/MrYEF53
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/WQYEsaH
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/PKe6xAY
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/zEDCNAn
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/W8zMvcX
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/x5xpDGX

Master88
05-04-2011, 01:22 PM
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/ZT9sHZG
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/6H3hW4M
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/QdCFmkE
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/PuwSMc4
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/CSWp33G

Master88
05-11-2011, 09:30 AM
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/KzncP4D
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/AQ9PWzR
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/EnSzHVj
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/8HztJUD