Uploaded with ImageShack.us
Tn tiếng Trung: 生死迷局
Tn phin m: Sheng si mi ju
Tn tiếng Anh: Death Puzzle
Tn tiếng Việt: Sinh Tử M Cục
Thể loai: hnh động, trinh thm
Năm sản xuất: 2009
Thời lượng: 31 tập
Diễn vin:
Nghim Khoan - Ng Phi
Can Đnh Đnh - Tang Ny
Trịnh Hiểu Ninh - Ng B Vỹ
Tn Nghệ Phi - Đỗ Sa Sa
Tưởng Nghị - Trần Hạo
Trương Nghệ Lm - Mạt Lợi
Từ Quang - Vương Trung Nhậm
M Hiểu Phong - Phng Đại Lm
To Nghị - Thẩm tin sinh
Mn Chnh - ng M

Hướng dẫn Renew Hoặc mua account premium Ryushare bằng paypal tại đy

Tap 1: http://ryushare.com/3305cc9341c3
Tap 2: http://ryushare.com/2e79a559effb
Tap 3: http://ryushare.com/304b4ea4115e
Tap 4: http://ryushare.com/321cf7ee3058
Tap 5: http://ryushare.com/2e79a559effc
Tap 6: http://ryushare.com/321cf7ee3059
Tap 7: http://ryushare.com/3305cc9341c4
Tap 8: http://ryushare.com/313423491f19
Tap 9: http://ryushare.com/2e79a559effd
Tap 10: http://ryushare.com/3305cc9341c5
Tap 11: http://ryushare.com/321cf7ee305a
Tap 12: http://ryushare.com/2f6279fefe5a
Tap 13: http://ryushare.com/2e79a559effe
Tap 14: http://ryushare.com/3305cc9341c6
Tap 15: http://ryushare.com/321cf7ee305b
Tap 16: http://ryushare.com/321cf7ee305c
Tap 17: http://ryushare.com/2f6279fefe5b
Tap 18: http://ryushare.com/2f6279fefe5c
Tap 19: http://ryushare.com/304b4ea41160
Tap 20: http://ryushare.com/3305cc9341c7