xem phim online, phim data
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26

Thread: L Tiểu Long Truyền Kỳ 2008 - 50/50 Thuyết Minh !

 1. #1
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  25,094

  Thumbs down L Tiểu Long Truyền Kỳ 2008 - 50/50 Thuyết Minh !

  [B]
  [/CENTER]


  Đạo diễn: L Văn Kỳ
  Bin kịch: Tiền Lm Sm; Trương Kiến Quảng
  Nhiếp ảnh: Vin Hiểu Mn
  Xuất phẩm: Cao Kiến Dn
  Tổng Gim chế: L Kiến
  Diễn Vin :

  * Trần Quốc Khn …… .L Tiểu Long
  * Bin Tiu Tiu …… .Tần Tiểu Man
  * Vương Lạc Dũng …… .Thiệu Như Hải
  * Ci Khắc …… .mẹ L Tiểu Long - H i Du
  * Chu Chu …… .cha L Tiểu Long - L Hải Tuyền
  * Vu Thừa Huệ …… .sư phụ L Tiểu Long - Diệp Vấn
  * Trnh Dục …… .Vương Lực Triều
  * Khấu Chấn Hải …… .Y Sinh
  *Michelle Lang…… .vợ L Tiểu Long - Linda
  *Ray Park …… .Cao thủ khng thủ đạo
  *Michael Jai White…… .Quyền Vương Cp L Sm
  *Mark Dacascos…… .Thi Quyền Vương
  *Gary Daniels…… .Ai L khắc

  Nếu bạn khng muốn đợi 60s trước khi download trn Ryushare.com hy đăng k một account free tại đy or Ủng Hộ Mnh Bằng Cch Up ln Premium

  Tap 1: http://ryushare.com/2f6279ff1606
  Tap 2: http://ryushare.com/321cf7ee47e0
  Tap 3: http://ryushare.com/2e79a55a07da
  Tap 4: http://ryushare.com/3305cc935909
  Tap 5: http://ryushare.com/2f6279ff1641
  Tap 6: http://ryushare.com/313423493647
  Tap 7: http://ryushare.com/2f6279ff1605
  Tap 8: http://ryushare.com/2e79a55a081f
  Tap 9: http://ryushare.com/2f6279ff1657
  Tap 10: http://ryushare.com/304b4ea42973
  Tap 11: http://ryushare.com/313423493671
  Tap 12: http://ryushare.com/2e79a55a07f9
  Tap 13: http://ryushare.com/2f6279ff1626
  Tap 14: http://ryushare.com/2f6279ff1678
  Tap 15: http://ryushare.com/2e79a55a07f7
  Tap 16: http://ryushare.com/313423493670
  Tap 17: http://ryushare.com/304b4ea42967
  Tap 18: http://ryushare.com/31342349368c
  Tap 19: http://ryushare.com/304b4ea4292c
  Tap 20: http://ryushare.com/321cf7ee4836
  Tap 21: http://ryushare.com/304b4ea42934
  Tap 22: http://ryushare.com/2e79a55a0804
  Tap 23: http://ryushare.com/31342349367b
  Tap 24: http://ryushare.com/3305cc93593c
  Tap 25: http://ryushare.com/304b4ea4294e
  Tap 26: http://ryushare.com/304b4ea42937
  Tap 27: http://ryushare.com/2e79a55a0816
  Tap 28: http://ryushare.com/2f6279ff1636
  Tap 29: http://ryushare.com/2f6279ff167e
  Tap 30: http://ryushare.com/3305cc93596b
  Tap 31: http://ryushare.com/31342349369c
  Tap 32: http://ryushare.com/3305cc93593e
  Tap 33: http://ryushare.com/304b4ea42939
  Tap 34: http://ryushare.com/321cf7ee481c
  Tap 35: http://ryushare.com/2e79a55a0818
  Tap 36: http://ryushare.com/313423493682
  Tap 37: http://ryushare.com/2f6279ff163b
  Tap 38: http://ryushare.com/2f6279ff163c
  Tap 39: http://ryushare.com/304b4ea42992
  Tap 40: http://ryushare.com/3134234936ab
  Tap 41: http://ryushare.com/304b4ea42956
  Tap 42: http://ryushare.com/321cf7ee4862
  Tap 43: http://ryushare.com/2e79a55a080e
  Tap 44: http://ryushare.com/2e79a55a080f
  Tap 45: http://ryushare.com/313423493687
  Tap 46: http://ryushare.com/321cf7ee4826
  Tap 47: http://ryushare.com/304b4ea4295e
  Tap 48: http://ryushare.com/321cf7ee4820
  Tap 49: http://ryushare.com/304b4ea4293f
  Tap 50: http://ryushare.com/304b4ea4296f
  Cch Re-new Acc Ryushare:http://pastebin.com/raw.php?i=aqJAPxhm


  Tap 1: http://hotfile.com/dl/149361162/e586055/
  Tap 2: http://hotfile.com/dl/149361164/f2de200/
  Tap 3: http://hotfile.com/dl/149361172/f020b99/
  Tap 4: http://hotfile.com/dl/149361188/fadb1ac/
  Tap 5: http://hotfile.com/dl/149361198/183d5fe/
  Tap 6: http://hotfile.com/dl/149361208/328b4e3/
  Tap 7: http://hotfile.com/dl/149361240/6b861d4/
  Tap 8: http://hotfile.com/dl/149361255/d2a51aa/
  Tap 9: http://hotfile.com/dl/149361330/4b7a1be/
  Tap 10: http://hotfile.com/dl/149361338/2faebba/
  Tap 11: http://hotfile.com/dl/149361341/9d2d3a6/
  Tap 12: http://hotfile.com/dl/149361343/cb72367/
  Tap 13: http://hotfile.com/dl/149361364/4b9bba2/
  Tap 14: http://hotfile.com/dl/149361372/fd71131/
  Tap 15: http://hotfile.com/dl/149361391/7049d2a/
  Tap 16: http://hotfile.com/dl/149361395/72c09a6/
  Tap 17: http://hotfile.com/dl/149361427/4b1afea/
  Tap 18: http://hotfile.com/dl/149361491/690d998/
  Tap 19: http://hotfile.com/dl/149361528/c3efbea/
  Tap 20: http://hotfile.com/dl/149361531/d561b59/
  Tap 21: http://hotfile.com/dl/149361542/1787073/
  Tap 22: http://hotfile.com/dl/149361550/2634a33/
  Tap 23: http://hotfile.com/dl/149361570/447bd91/
  Tap 24: http://hotfile.com/dl/149361587/c5a4ac2/
  Tap 25: http://hotfile.com/dl/149421808/b84539b/
  Tap 26: http://hotfile.com/dl/149361609/3a31c83/
  Tap 27: http://hotfile.com/dl/149361610/9d0311e/
  Tap 28: http://hotfile.com/dl/149361645/d0b9e48/
  Tap 29: http://hotfile.com/dl/149361689/8712ca8/
  Tap 30: http://hotfile.com/dl/149361743/bb83416/
  Tap 31: http://hotfile.com/dl/149361756/2613ce4/
  Tap 32: http://hotfile.com/dl/149361757/5b03f6e/
  Tap 33: http://hotfile.com/dl/149361786/efc60dc/
  Tap 34: http://hotfile.com/dl/149361799/a8df5a9/
  Tap 35: http://hotfile.com/dl/149361813/02256ac/
  Tap 36: http://hotfile.com/dl/149361814/8f08872/
  Tap 37: http://hotfile.com/dl/149361820/4e797da/
  Tap 38: http://hotfile.com/dl/149361834/a3567e5/
  Tap 39: http://hotfile.com/dl/149421802/e8c4855/
  Tap 40: http://hotfile.com/dl/149361881/28422da/
  Tap 41: http://hotfile.com/dl/149361929/0686d3b/
  Tap 42: http://hotfile.com/dl/149361942/2160ad8/
  Tap 43: http://hotfile.com/dl/149361945/f51958a/
  Tap 44: http://hotfile.com/dl/149361975/c341b45/
  Tap 45: http://hotfile.com/dl/149362007/f61abd0/
  Tap 46: http://hotfile.com/dl/149421757/bfedbbe/
  Tap 47: http://hotfile.com/dl/149421736/ce409be/
  Tap 48: http://hotfile.com/dl/149362033/8c068ac/
  Tap 49: http://hotfile.com/dl/149362034/0b5f008/
  Tap 50: http://hotfile.com/dl/149362035/7634705/

  p/s: c 4 Tập l HD nn Nặng,cn lại l DVDrip
  chc coi phim vui vẻ
  Last edited by ShiRoKo89; 07-16-2012 at 04:25 AM.

 2. #2
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  25,094

  Default

  Tap 1: http://hotfile.com/dl/149361162/e586055/
  Tap 2: http://hotfile.com/dl/149361164/f2de200/
  Tap 3: http://hotfile.com/dl/149361172/f020b99/
  Tap 4: http://hotfile.com/dl/149361188/fadb1ac/
  Tap 5: http://hotfile.com/dl/149361198/183d5fe/
  Tap 6: http://hotfile.com/dl/149361208/328b4e3/
  Tap 7: http://hotfile.com/dl/149361240/6b861d4/
  Tap 8: http://hotfile.com/dl/149361255/d2a51aa/
  Tap 9: http://hotfile.com/dl/149361330/4b7a1be/
  Tap 10: http://hotfile.com/dl/149361338/2faebba/
  Tap 11: http://hotfile.com/dl/149361341/9d2d3a6/
  Tap 12: http://hotfile.com/dl/149361343/cb72367/
  Tap 13: http://hotfile.com/dl/149361364/4b9bba2/
  Tap 14: http://hotfile.com/dl/149361372/fd71131/
  Tap 15: http://hotfile.com/dl/149361391/7049d2a/
  Tap 16: http://hotfile.com/dl/149361395/72c09a6/
  Tap 17: http://hotfile.com/dl/149361427/4b1afea/
  Tap 18: http://hotfile.com/dl/149361491/690d998/
  Tap 19: http://hotfile.com/dl/149361528/c3efbea/
  Tap 20: http://hotfile.com/dl/149361531/d561b59/
  Tap 21: http://hotfile.com/dl/149361542/1787073/
  Tap 22: http://hotfile.com/dl/149361550/2634a33/
  Tap 23: http://hotfile.com/dl/149361570/447bd91/
  Tap 24: http://hotfile.com/dl/149361587/c5a4ac2/
  Tap 25: http://hotfile.com/dl/149421808/b84539b/
  Tap 26: http://hotfile.com/dl/149361609/3a31c83/
  Tap 27: http://hotfile.com/dl/149361610/9d0311e/
  Tap 28: http://hotfile.com/dl/149361645/d0b9e48/
  Tap 29: http://hotfile.com/dl/149361689/8712ca8/
  Tap 30: http://hotfile.com/dl/149361743/bb83416/
  Tap 31: http://hotfile.com/dl/149361756/2613ce4/
  Tap 32: http://hotfile.com/dl/149361757/5b03f6e/
  Tap 33: http://hotfile.com/dl/149361786/efc60dc/
  Tap 34: http://hotfile.com/dl/149361799/a8df5a9/
  Tap 35: http://hotfile.com/dl/149361813/02256ac/
  Tap 36: http://hotfile.com/dl/149361814/8f08872/
  Tap 37: http://hotfile.com/dl/149361820/4e797da/
  Tap 38: http://hotfile.com/dl/149361834/a3567e5/
  Tap 39: http://hotfile.com/dl/149421802/e8c4855/
  Tap 40: http://hotfile.com/dl/149361881/28422da/
  Tap 41: http://hotfile.com/dl/149361929/0686d3b/
  Tap 42: http://hotfile.com/dl/149361942/2160ad8/
  Tap 43: http://hotfile.com/dl/149361945/f51958a/
  Tap 44: http://hotfile.com/dl/149361975/c341b45/
  Tap 45: http://hotfile.com/dl/149362007/f61abd0/
  Tap 46: http://hotfile.com/dl/149421757/bfedbbe/
  Tap 47: http://hotfile.com/dl/149421736/ce409be/
  Tap 48: http://hotfile.com/dl/149362033/8c068ac/
  Tap 49: http://hotfile.com/dl/149362034/0b5f008/
  Tap 50: http://hotfile.com/dl/149362035/7634705/
  Last edited by ShiRoKo89; 03-13-2012 at 11:35 AM.

 3. #3
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  25,094

  Default

  hm nay chiếu 6/40 nha mai chiếu tiếp ^^

 4. #4
  Junior Member
  Join Date
  Aug 2008
  Posts
  9

  Default

  em pc tem

 5. #5
  harryjiang
  Guest

  Default

  link tậo 5 die, còn tập 6 trùng với ṭp 2, xem lại dùm đi a admin

 6. #6
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  25,094

  Default

  okie mnh fix ngay ! update lun ^^

 7. #7

 8. #8
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  25,094

  Default

  hm nay sẽ chiếu 16/46

 9. #9

 10. #10
  giamngucgames
  Guest

  Default

  Rất muốn down về xem v mnh thch LTL, nhưng gặp Mega v Ras nản chẳng muốn down nữa. Ai chuyển qua host khc đi

 11. #11

 12. #12
  mrtom
  Guest

  Default

  cc tập phim sắp xếp lộn xộn qu xem chẳng hiểu g cả n

 13. #13
  dknguyen
  Guest

  Default

  Mong sớm c link Rapid share để em dễ download , Thanks Wave

 14. #14
  bills4
  Guest

  Default

  Tập 7 v tập 8 trng nhau rồi , up lại tập 7 nh

 15. #15

 16. #16
  sontruong8x
  Guest

  Default

  Quote Originally Posted by mrtom View Post
  cc tập phim sắp xếp lộn xộn qu xem chẳng hiểu g cả n
  đồng , up lộn xộn thế sao m coi, coi chả hiểu đầu cua tai nheo g cả

 17. #17
  daide2011
  Guest

  Default

  Master88 Ơi ! Huynh chưa post tập 6 m! Huynh post 2 lần tập 2 ổ link 2 v 6 đ! Post lại nha v post tiếp đi chứ! Cảm ơn huynh nhiều !

 18. #18
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  2

  Default

  sao moi co den tap 30 ah? up len di nao

 19. #19
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  2

  Default

  Up nhung tap cuoi di nao

 20. #20
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  16

  Default

  em rất khoi LTL nhưng chắc đợi ra DVD jong' như anh master88 ni wa'. Lc đ down lun cho chất lượng....Nhưng cũng thanks anh master rất nhu

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •