xem phim online, phim data
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 57

Thread: Ty Du K I,II,III - Journey to the West TVB 72/72 FFVN

 1. #1
  ..: King Group :.. Master88's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  17,252

  Thumbs down Ty Du K I,II,III - Journey to the West TVB 72/72 FFVN

  Diễn vin:
  Trần Hạo Dn - Tn Ngộ Khng
  Giang Hoa - Đường Tam Tạng
  L Diệu Tường - Trư Bt Giới
  Mạch Trường Thanh - Sa Tăng
  Ci Minh Huy - Quan m Bồ Tt
  L Long Cơ - Ngọc Hong
  La Mẫn Trang - Na Tra
  La Mnh - L Tịnh
  Trương Anh Ti - Thi Bạch Kim Tinh
  Lưu Đan - thần tr tuệ
  Phan Ch Văn - Đường Thi Tng
  Diu Lạc Di - cng cha
  Tần Hong - voi tinh
  Ung Lm - Tiểu Bng Nữ
  Dư Mộ Lin - b c tr
  Đới Ch Vỹ - c chp tinh
  La Qun Tả - đồ đệ
  Khang Hoa - nhn sm quả
  Trần An Doanh - nhn sm quả
  Lưu Gia Huy - Kim Gic đại vương
  La Lan - nhn sm b
  Quch Chnh Hồng - Thng T Din Hầu
  Lưu Gia Huy - Ngưu Ma Vương
  Trần T Chu - Thiết Phiến cng cha
  Uyển Quỳnh Đan - Nha Tinh
  Trần Ngạn Hnh - Tiểu Vn Tước
  Hạ Thiệu Thanh - Hong Mi lo tổ
  Trương Tuệ Nghi - Vạn yu nữ vương
  Lương Vinh Trung - Hắc Hng Tinh
  Lạc Ứng Qun - Kim Tr thnh tăng
  M Đức Chung - Dương Tiễn
  Lạc Đạt Hoa - Hao Thin Khuyển
  T Ngọc Hoa - Băng Thanh
  Quan Bảo Tuệ - Tuyết Lượng
  Lưu Ngọc Thy - n n
  La Lan - nhện b
  Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh  Part I
  Tap 1: http://ryushare.com/4e4eb7edc2af
  Tap 2: http://ryushare.com/4c7d0ea542ee
  Tap 3: http://ryushare.com/4d65e34a0686
  Tap 4: http://ryushare.com/4e4eb7edc2b0
  Tap 5: http://ryushare.com/4d65e34a0687
  Tap 6: http://ryushare.com/4e4eb7edc2b1
  Tap 7: http://ryushare.com/4c7d0ea542ef
  Tap 8: http://ryushare.com/4e4eb7edc2b2
  Tap 9: http://ryushare.com/4d65e34a0688
  Tap 10: http://ryushare.com/4d65e34a0689
  Tap 11: http://ryushare.com/4e4eb7edc2b3
  Tap 12: http://ryushare.com/4d65e34a068a
  Tap 13: http://ryushare.com/4c7d0ea542f0
  Tap 14: http://ryushare.com/4c7d0ea542f1
  Tap 15: http://ryushare.com/4e4eb7edc2b4
  Tap 16: http://ryushare.com/4e4eb7edc274
  Tap 17: http://ryushare.com/4c7d0ea542b4
  Tap 18: http://ryushare.com/4c7d0ea542b3
  Tap 19: http://ryushare.com/4e4eb7edc273
  Tap 20: http://ryushare.com/4c7d0ea542b2
  Tap 21: http://ryushare.com/4e4eb7edc26d
  Tap 22: http://ryushare.com/4c7d0ea542ad
  Tap 23: http://ryushare.com/4e4eb7edc270
  Tap 24: http://ryushare.com/4d65e34a0642
  Tap 25: http://ryushare.com/4c7d0ea542ae
  Tap 26: http://ryushare.com/4d65e34a0640
  Tap 27: http://ryushare.com/4c7d0ea542a9
  Tap 28: http://ryushare.com/4e4eb7edc267
  Tap 29: http://ryushare.com/4e4eb7edc268
  Tap 30End: http://ryushare.com/4d65e34a063c

  Part II:
  Tap 1: http://ryushare.com/4c7d0ea54618
  Tap 2: http://ryushare.com/4c7d0ea5461a
  Tap 3: http://ryushare.com/4d65e34a09a8
  Tap 4: http://ryushare.com/4c7d0ea54619
  Tap 5: http://ryushare.com/4c7d0ea54617
  Tap 6: http://ryushare.com/4c7d0ea54616
  Tap 7: http://ryushare.com/4e4eb7edc5ce
  Tap 8: http://ryushare.com/4e4eb7edc5cf
  Tap 9: http://ryushare.com/4e4eb7edc5cd
  Tap 10: http://ryushare.com/4d65e34a09a7
  Tap 11: http://ryushare.com/4c7d0ea54614
  Tap 12: http://ryushare.com/4c7d0ea54615
  Tap 13: http://ryushare.com/4c7d0ea54612
  Tap 14: http://ryushare.com/4c7d0ea54610
  Tap 15: http://ryushare.com/4e4eb7edc5cc
  Tap 16: http://ryushare.com/4e4eb7edc5cb
  Tap 17: http://ryushare.com/4c7d0ea5460e
  Tap 18: http://ryushare.com/4c7d0ea5460f
  Tap 19: http://ryushare.com/4c7d0ea5460c
  Tap 20: http://ryushare.com/4d65e34a09a5
  Tap 21: http://ryushare.com/4c7d0ea54609
  Tap 22: http://ryushare.com/4c7d0ea54608
  Tap 23: http://ryushare.com/4c7d0ea5460a
  Tap 24: http://ryushare.com/4e4eb7edc5ca
  Tap 25: http://ryushare.com/4c7d0ea54607
  Tap 26: http://ryushare.com/4d65e34a09a4
  Tap 27: http://ryushare.com/4e4eb7edc5c9
  Tap 28: http://ryushare.com/4d65e34a09a3
  Tap 29: http://ryushare.com/4c7d0ea54606
  Tap 30: http://ryushare.com/4e4eb7edc5c8
  Tap 31: http://ryushare.com/4c7d0ea54604
  Tap 32: http://ryushare.com/4c7d0ea54605
  Tap 33: http://ryushare.com/4e4eb7edc5c6
  Tap 34: http://ryushare.com/4d65e34a09a0
  Tap 35: http://ryushare.com/4d65e34a09a1
  Tap 36: http://ryushare.com/4d65e34a099f
  Tap 37: http://ryushare.com/4c7d0ea54602
  Tap 38: http://ryushare.com/4c7d0ea54601
  Tap 39: http://ryushare.com/4e4eb7edc5c4
  Tap 40: http://ryushare.com/4e4eb7edc5c2
  Tap 41: http://ryushare.com/4c7d0ea54600
  Tap 42End: http://ryushare.com/4d65e34a099e

  Part III: Tề Thin Đại Thnh
  Tap 1: http://ryushare.com/4e4eb7edc875
  Tap 2: http://ryushare.com/4d65e34a0c46
  Tap 3: http://ryushare.com/4e4eb7edc876
  Tap 4: http://ryushare.com/4c7d0ea548ac
  Tap 5: http://ryushare.com/4c7d0ea548ab
  Tap 6: http://ryushare.com/4e4eb7edc874
  Tap 7: http://ryushare.com/4e4eb7edc872
  Tap 8: http://ryushare.com/4d65e34a0c44
  Tap 9: http://ryushare.com/4e4eb7edc873
  Tap 10: http://ryushare.com/4c7d0ea548a9
  Tap 11: http://ryushare.com/4e4eb7edc870
  Tap 12: http://ryushare.com/4c7d0ea548a8
  Tap 13: http://ryushare.com/4d65e34a0c43
  Tap 14: http://ryushare.com/4c7d0ea548a7
  Tap 15: http://ryushare.com/4e4eb7edc86f
  Tap 16: http://ryushare.com/4c7d0ea548a3
  Tap 17: http://ryushare.com/4e4eb7edc86c
  Tap 18: http://ryushare.com/4e4eb7edc86d
  Tap 19: http://ryushare.com/4c7d0ea548a2
  Tap 20: http://ryushare.com/4c7d0ea548a1
  Tap 21: http://ryushare.com/4d65e34a0c41
  Tap 22: http://ryushare.com/4c7d0ea548a0
  Tap 23: http://ryushare.com/4d65e34a0c40
  Tap 24: http://ryushare.com/4e4eb7edc86a
  Tap 25: http://ryushare.com/4d65e34a0c3f
  Tap 26: http://ryushare.com/4d65e34a0c3d
  Tap 27: http://ryushare.com/4c7d0ea5489e
  Tap 28: http://ryushare.com/4c7d0ea5489d
  Tap 29: http://ryushare.com/4c7d0ea54894
  Tap 30: http://ryushare.com/4e4eb7edc869
  Tap 31: http://ryushare.com/4e4eb7edc868
  Tap 32: http://ryushare.com/4e4eb7edc85d
  Tap 33: http://ryushare.com/4e4eb7edc85b
  Tap 34: http://ryushare.com/4c7d0ea5488f
  Tap 35: http://ryushare.com/4e4eb7edc857
  Tap 36: http://ryushare.com/4c7d0ea54890
  Tap 37: http://ryushare.com/4d65e34a0c28
  Tap 38: http://ryushare.com/4d65e34a0c27
  Tap 39: http://ryushare.com/4c7d0ea5488b
  Tap 40: http://ryushare.com/4e4eb7edc856
  Tap 41: http://ryushare.com/4c7d0ea54889
  Tap 42: http://ryushare.com/4c7d0ea54887
  Tap 43: http://ryushare.com/4c7d0ea54888
  Tap 44: http://ryushare.com/4e4eb7edc852
  Tap 45: http://ryushare.com/4c7d0ea54886
  Tap 46: http://ryushare.com/4d65e34a0c24
  Tap 47: http://ryushare.com/4e4eb7edc850
  Tap 48: http://ryushare.com/4e4eb7edc84f
  Tap 49: http://ryushare.com/4d65e34a0c23
  Tap 50: http://ryushare.com/4e4eb7edc84e
  Tap 51: http://ryushare.com/4e4eb7edc84c
  Tap 52: http://ryushare.com/4e4eb7edc84a
  Tap 53: http://ryushare.com/4c7d0ea54884
  Tap 54: http://ryushare.com/4c7d0ea54883
  Tap 55: http://ryushare.com/4d65e34a0c21
  Tap 56End: http://ryushare.com/4c7d0ea54881 2. #2

 3. #3
  Junior Member
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  16

  Default

  tiếp đi sư huynh

 4. #4

 5. #5

  Default

  cam on nhieu....up len them di ban..

 6. #6

 7. #7

 8. #8

 9. #9
  Junior Member
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  0

  Default

  Ci mega th tui chịu liền

 10. #10
  clarkken15
  Guest

  Default nan ni?

  Chi? xin cac' masters up nhanh len^ 1 chut' gium` em cai' XEM ONLINE

 11. #11

 12. #12

 13. #13
  clarkken15
  Guest

  Smile

  Master up phan 2 nhanh len^ gium` em doi. gan^`^ chet'

 14. #14

 15. #15
  clarkken15
  Guest

  Talking

  Sorry vi` yeu^ cau^`^ nhung ban. oi up phan` DVD truoc' di con` Online tu` tu` up sau dc. ko. Thanks nhiu`

 16. #16
  clarkken15
  Guest

  Unhappy

  Hi Hi! Hình như file film TDK ṭp 11 ph̀n 2 bi. hư ri`

 17. #17
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  1

  Default

  Helloooooooooooo

  thanks for the movie.
  But do you have 53 54 55 56 57 58 59 toooooooooo 70.....??? In mega upload or rapidshare link?????

  Because i don't use the uploading account thing.

  Please post it up mega or rapidshare thankyou

 18. #18
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  4

  Question Mng Địa Chỉ Lạ

  Bạn hiền ơi!!!!! Tại Sao tập 53 trở ln bị vấn đề v vậy, tại sao địa chỉ khng fải l Meagaupload. Bạn c thể kiểm sot lại gim được khng? Thnh thật cm ơn nhiều lắm nha............

 19. #19

  Default

  dvd rip phan 2 bao gio co vay ban???

 20. #20
  clarkken15
  Guest

  Smile fIX

  Mter nao fix gium 53 toi' 70

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •