xem phim online, phim data
Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 52

Thread: Đất v người

 1. #1
  ssgameclub.com
  Guest

  Default Đất v người

  Mỗi tập phim ở đy tương đương với 2 tập phim trn truyền hnh

  Tập 1

  Code:
  http://www.mediafire.com/?nmz5ctizznh
  http://www.mediafire.com/?jimzngwkmhm
  http://www.mediafire.com/?julidnzgfw0
  http://www.mediafire.com/?mzjm3hyzlyw
  http://www.mediafire.com/?u2nyeydznur
  http://www.mediafire.com/?dmoljynjmt5
  http://www.mediafire.com/?youytezktty
  http://www.mediafire.com/?vynvm2mtjwm
  http://www.mediafire.com/?522wmjvzyjk
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=6WUTEE8T
  http://www.megaupload.com/?d=Z136KDSO
  http://www.megaupload.com/?d=35SBKREA
  http://www.megaupload.com/?d=0TNRT74W
  http://www.megaupload.com/?d=DSUY9R31
  http://www.megaupload.com/?d=MYXQAB4R
  http://www.megaupload.com/?d=MPRD6JV9
  http://www.megaupload.com/?d=1TZLOX6D
  http://www.megaupload.com/?d=00IYYCFN
  Last edited by phoenix; 03-11-2010 at 10:01 AM.

 2. #2
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 2

  Code:
  http://www.mediafire.com/?gz0ddwwimj3
  http://www.mediafire.com/?g0vnmriyzzj
  http://www.mediafire.com/?zrotqzogo53
  http://www.mediafire.com/?u24qljzycmw
  http://www.mediafire.com/?zamdm53nhln
  http://www.mediafire.com/?mqwiunm3zn1
  http://www.mediafire.com/?ntnwnmnyn5m
  http://www.mediafire.com/?ete2z0rtlnd
  http://www.mediafire.com/?4cywmryy1nz
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=WPBRRQCQ
  http://www.megaupload.com/?d=XCEYW3HL
  http://www.megaupload.com/?d=JDLCSY8J
  http://www.megaupload.com/?d=D59LKB06
  http://www.megaupload.com/?d=8QJEXCU1
  http://www.megaupload.com/?d=27DRJJ5B
  http://www.megaupload.com/?d=8V0RLSNO
  http://www.megaupload.com/?d=P6U9TKTM
  http://www.megaupload.com/?d=RVPHFD7I
  Last edited by phoenix; 03-11-2010 at 10:17 AM.

 3. #3
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 3

  Code:
  http://www.mediafire.com/?zywdahjyonx
  http://www.mediafire.com/?j1whzwgiwzy
  http://www.mediafire.com/?nymyidmzwdd
  http://www.mediafire.com/?hezktqvendw
  http://www.mediafire.com/?wmzmzkzy0nt
  http://www.mediafire.com/?n3ioznyxzjy
  http://www.mediafire.com/?tdjuyymwh2k
  http://www.mediafire.com/?rgnnyyztmxq
  http://www.mediafire.com/?ngi0mlmdzdt
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=NZP9KPSC
  http://www.megaupload.com/?d=QOBH2KX0
  http://www.megaupload.com/?d=8NQ3QJ7U
  http://www.megaupload.com/?d=C8QBSFRE
  http://www.megaupload.com/?d=XQI9JXCR
  http://www.megaupload.com/?d=TT534OFD
  http://www.megaupload.com/?d=4N0O9FG4
  http://www.megaupload.com/?d=PFDBKE0X
  http://www.megaupload.com/?d=N9R6MYAR
  Last edited by phoenix; 03-06-2010 at 10:54 AM.

 4. #4
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 4

  Code:
   
  http://www.mediafire.com/?mnfmmmmnmdj
  http://www.mediafire.com/?iw3z1hz2ym1
  http://www.mediafire.com/?ilyfyzykybj
  http://www.mediafire.com/?oejonzjtiz4
  http://www.mediafire.com/?4knnmzy0jzz
  http://www.mediafire.com/?lao21jtzjmu
  
  Mirror 
  http://www.megaupload.com/?d=HJMAP12N
  http://www.megaupload.com/?d=5XSXJ48E
  http://www.megaupload.com/?d=80GJ6RI5
  http://www.megaupload.com/?d=5XKT56EM
  http://www.megaupload.com/?d=CJKYTTC4
  http://www.megaupload.com/?d=Y7YQ7T3Z
  Last edited by phoenix; 03-06-2010 at 08:25 AM.

 5. #5
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 5

  Code:
  http://www.mediafire.com/?2ig0yommky4
  http://www.mediafire.com/?ikqeh0yndyx
  http://www.mediafire.com/?2eyd2drem0d
  
  Mirror 
  http://www.megaupload.com/?d=1WU6NO9R
  http://www.megaupload.com/?d=N06XPA1O
  http://www.megaupload.com/?d=HNY30GAS
  Last edited by phoenix; 03-06-2010 at 07:01 AM.

 6. #6
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 6

  Code:
  http://www.mediafire.com/?2uzye3t2jzt
  http://www.mediafire.com/?ydjanmglb3k
  http://www.mediafire.com/?ynwu5ri4nmd
  http://www.mediafire.com/?ggichnmn0ky
  http://www.mediafire.com/?xtgrzluz3er
  http://www.mediafire.com/?iyzyqdl5x0o
  http://www.mediafire.com/?ynzdzjzfyxg
  http://www.mediafire.com/?1ymmymn2oey
  http://www.mediafire.com/?umynfunkzb3
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=ABHLLGO0
  http://www.megaupload.com/?d=7NC7D19O
  http://www.megaupload.com/?d=1IZSNHRZ
  http://www.megaupload.com/?d=L9I8ZPAD
  http://www.megaupload.com/?d=QVCB0AR7
  http://www.megaupload.com/?d=FP2X01XQ
  http://www.megaupload.com/?d=CU50N13G
  http://www.megaupload.com/?d=TP10T0GS
  http://www.megaupload.com/?d=FIKEEHEL
  Last edited by phoenix; 03-12-2010 at 11:55 AM.

 7. #7
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 7

  Code:
  http://www.mediafire.com/download.php?wmzgymlfrmm
  http://www.mediafire.com/download.php?nggyvymjyny
  http://www.mediafire.com/download.php?wxwz2znjkjd
  http://www.mediafire.com/download.php?xwztqjlmjzw
  http://www.mediafire.com/download.php?mozt1jy5myw
  http://www.mediafire.com/download.php?iij4nbmmzby
  http://www.mediafire.com/download.php?ni04zkddial
  http://www.mediafire.com/download.php?cwgjmheocyi
  http://www.mediafire.com/download.php?wjeyfutezdg
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=4YR0UEXQ
  http://www.megaupload.com/?d=MYWD371K
  http://www.megaupload.com/?d=EMNHZ7TN
  http://www.megaupload.com/?d=D0IY25KQ
  http://www.megaupload.com/?d=DULMXX9O
  http://www.megaupload.com/?d=EW5XB03A
  http://www.megaupload.com/?d=DNRIQQ07
  http://www.megaupload.com/?d=6N9SQ7BY
  http://www.megaupload.com/?d=Y3GYT258
  Last edited by phoenix; 03-12-2010 at 09:28 PM.

 8. #8
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 8: Đang Up đặt 1 cục gạch trước, sau nhờ lo Phoenix sửa hộ

  Code:
  http://www.mediafire.com/download.php?2fyjmzom1cd
  http://www.mediafire.com/download.php?gqmzitmmjjo
  http://www.mediafire.com/download.php?wymzmozwtem
  http://www.mediafire.com/download.php?wdt1oyyiyzm
  http://www.mediafire.com/download.php?zzz4wxzdw2m
  http://www.mediafire.com/download.php?qih4zm1z2xh
  http://www.mediafire.com/download.php?jnayzhtmgkw
  http://www.mediafire.com/download.php?yynjmmtjwq5
  http://www.mediafire.com/download.php?j2jyyn3zc2u
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=KIYSHYWC
  http://www.megaupload.com/?d=FHPO2QYP
  http://www.megaupload.com/?d=SX9PR0YI
  http://www.megaupload.com/?d=QQYTVF2K
  http://www.megaupload.com/?d=1P85K4IS
  http://www.megaupload.com/?d=MG7FZWOH
  http://www.megaupload.com/?d=TRIK0GDJ
  http://www.megaupload.com/?d=5EWEU943
  http://www.megaupload.com/?d=ZD0XN18U
  Last edited by phoenix; 05-12-2010 at 01:01 AM.

 9. #9
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 9: Đang Up đặt 1 cục gạch trước, sau nhờ lo Phoenix sửa hộ

  Code:
  http://www.mediafire.com/download.php?tzo5yk1m1ia
  http://www.mediafire.com/download.php?quc3znmttyn
  http://www.mediafire.com/download.php?ynmnu3zxtke
  http://www.mediafire.com/download.php?zgcz1jzdt0c
  http://www.mediafire.com/download.php?0wz1mytnm4o
  
  Mirror
  http://rapidshare.com/files/386257940/dvn9.avi.001
  http://rapidshare.com/files/385986680/dvn9.avi.002
  http://rapidshare.com/files/386010716/dvn9.avi.003
  http://rapidshare.com/files/386021583/dvn9.avi.004
  http://rapidshare.com/files/386257103/dvn9.avi.005
  Xong
  Last edited by phoenix; 05-11-2010 at 09:30 PM.

 10. #10
  ssgameclub.com
  Guest

  Default

  Tập 10: Đang Up đặt 1 cục gạch trước, sau nhờ lo Phoenix sửa hộ

  Trả lời, lần sau Up xong rồi hẵng đưa nh cu, anh ch l ght nhất những đứa thch xếp hng đặt gạch đấy

  Code:
  http://www.mediafire.com/?xxl3gbr7hxg
  http://www.mediafire.com/?yl1ngd5whly
  http://www.mediafire.com/?cjj1ip0tjt2
  http://www.mediafire.com/?namyegun2xz
  http://www.mediafire.com/?mkeiwzxvfm0
  
  Mirror
  http://www.megaupload.com/?d=IKWUG585
  http://www.megaupload.com/?d=WKNTHVY3
  http://www.megaupload.com/?d=IYVKDJIH
  http://www.megaupload.com/?d=YJCVHAMI
  http://www.megaupload.com/?d=ID9KRR4H
  Last edited by phoenix; 04-26-2010 at 10:03 PM.

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •