xem phim online, phim data
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 38

Thread: Bếp Lửa Gia Đnh - Be Home For Dinner 158/158 HD720p USLT

  1. #1
    ..: King Group :.. Master88's Avatar
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    12,869

    Default Bếp Lửa Gia Đnh - Be Home For Dinner 158/158 HD720p USLT    Chinese Title: 誰家灶頭無煙火
    English Title: Be Home For Dinner
    Genre: Modern, Sitcom
    Producer: Tsui Yu On (Vitrues of Harmony, Links To Temptation, Every Move You Make)
    Status: Still filming, started in January 2011.
    Episodes: 120
    RELEASE DATE: MARCH 21, 2011
    Cast
    Ngok Wah
    Stephen Au
    Kristal Tin
    Jason Chan
    Helena Ma
    Lam Yi Kei
    Katy Kung

    Tm tắt
    Trong một hộ gia đnh Trung Quốc, cc bn ăn l nơi m mối quan hệ của gia đnh xoay thuận trn. Cc gia đnh CHUNG l m hnh truyền thống gia đnh Trung Quốc. Người cha CHUNG Kwok CHYU (Ngok Wah) l bin tập vin bổ sung cho Ko trưởng Jim hng ngy. ng thch một danh tiếng nổi tiếng như một nh ph bnh thực phẩm. Yu hương vị trong thị trường thực phẩm, CHYU đảm bảo anh ta về nh ăn tối mỗi đm. ng tin rằng cc nh nấu cc mn ăn tốt nhất được thực hiện với thnh phần chất lượng cao nhất thế giới ..... tnh yu.

    Tại cc hộ gia đnh Chung, CHYU đ phải đối mặt với bột kneeding ci nhau em trai CHUNG Kwok TNG (Stephen Au) v con trai của ng HON CHUNG SI (Jason Chan), c gi trị khc của ng. Vợ của anh BO SUM Kwai (Helena Ma) cũng lo ngại rằng c ấy khng lm đủ như mẹ kế ny. V cuối cng c một nửa-anh chị em (cng cha khc mẹ) SI SI HON v NA (Katy Kung) .. người khng hiểu cc loại thực phẩm tốt. Lm thế no cc loại thực phẩm tốt c thể được rt ra vo mỗi thnh vin của gia đnh Chung v mở cửa sổ? (Dịch bởi aZnangel)    Nếu bạn khng muốn đợi 60s trước khi download trn Ryushare.com hy đăng k một account free tại đy

    Tap 1: http://ryushare.com/15eb37f09259/BepLuaG
    Tap 2: http://ryushare.com/17bce13ab383/BepLuaG
    Tap 3: http://ryushare.com/cd2e97e0390/BLGD.EP0
    Tap 4: http://ryushare.com/16d40c95a23c/BepLuaG
    Tap 5: http://ryushare.com/bea14d8f57b/BepLuaGi
    Tap 6: http://ryushare.com/a186b8ee2d6/BepLuaGi
    Tap 7: http://ryushare.com/b014033f064/BepLuaGi
    Tap 8: http://ryushare.com/cd2e97dfaf6/BepLuaGi
    Tap 9: http://ryushare.com/14198ea6ceab/Be.Home
    Tap 10: http://ryushare.com/15eb37f09258/BepLuaG
    Tap 11: http://ryushare.com/14198ea671b0/BepLuaG
    Tap 12: http://ryushare.com/a186b8ee2d8/BepLuaGi
    Tap 13: http://ryushare.com/16d40c95a247/BepLuaG
    Tap 14: http://ryushare.com/dbbbe23041d/BepLuaGi
    Tap 15: http://ryushare.com/cd2e97dfafa/BepLuaGi
    Tap 16: http://ryushare.com/1502634b8349/BepLuaG
    Tap 17: http://ryushare.com/dbbbe23041f/BepLuaGi
    Tap 18: http://ryushare.com/15eb37f09268/BepLuaG
    Tap 19: http://ryushare.com/cd2e97dfafc/BepLuaGi
    Tap 20: http://ryushare.com/dbbbe230420/BepLuaGi
    Tap 21: http://ryushare.com/cd2e97dfafd/BepLuaGi
    Tap 22: http://ryushare.com/dbbbe230421/BepLuaGi
    Tap 23: http://ryushare.com/1502634b834d/BepLuaG
    Tap 24: http://ryushare.com/bea14d8f581/BepLuaGi
    Tap 25: http://ryushare.com/14198ea6cea0/Be.Home
    Tap 26: http://ryushare.com/15eb37f0926b/BepLuaG
    Tap 27: http://ryushare.com/a186b8ee2de/BepLuaGi
    Tap 28: http://ryushare.com/14198ea671bb/BepLuaG
    Tap 29: http://ryushare.com/17bce13ab395/BepLuaG
    Tap 30: http://ryushare.com/ea492c813ec/BepLuaGi
    Tap 31: http://ryushare.com/17bce13ab397/BepLuaG
    Tap 32: http://ryushare.com/b014033f06c/BepLuaGi
    Tap 33: http://ryushare.com/dbbbe230424/BepLuaGi
    Tap 34: http://ryushare.com/bea14d8f583/BepLuaGi
    Tap 35: http://ryushare.com/a186b8ee2e0/BepLuaGi
    Tap 36: http://ryushare.com/dbbbe230425/BepLuaGi
    Tap 37: http://ryushare.com/a186b8ee2e1/BepLuaGi
    Tap 38: http://ryushare.com/1502634b834e/BepLuaG
    Tap 39: http://ryushare.com/14198ea671bd/BepLuaG
    Tap 40: http://ryushare.com/1502634b8351/BepLuaG
    Tap 41: http://ryushare.com/b014033f06d/BepLuaGi
    Tap 42: http://ryushare.com/14198ea6ce9b/Be.Home
    Tap 43: http://ryushare.com/ea492c813ee/BepLuaGi
    Tap 44: http://ryushare.com/15eb37f0926d/BepLuaG
    Tap 45: http://ryushare.com/dbbbe230426/BepLuaGi
    Tap 46: http://ryushare.com/16d40c95a24f/BepLuaG
    Tap 47: http://ryushare.com/ea492c813ef/BepLuaGi
    Tap 48: http://ryushare.com/a186b8ee2e2/BepLuaGi
    Tap 49: http://ryushare.com/b014033f070/BepLuaGi
    Tap 50: http://ryushare.com/17bce13ab39a/BepLuaG
    Tap 51: http://ryushare.com/a186b8ee2e3/BepLuaGi
    Tap 52: http://ryushare.com/14198ea6cf0e/BLGD-52
    Tap 53: http://ryushare.com/a186b8ee2e4/BepLuaGi
    Tap 54: http://ryushare.com/15eb37f0926f/BepLuaG
    Tap 55: http://ryushare.com/1330ba01641c/BepLuaG
    Tap 56: http://ryushare.com/b014033f071/BepLuaGi
    Tap 57: http://ryushare.com/a186b8ee2e5/BepLuaGi
    Tap 58: http://ryushare.com/1502634b8354/BepLuaG
    Tap 59: http://ryushare.com/14198ea671c3/BepLuaG
    Tap 60: http://ryushare.com/bea14d8f586/BepLuaGi
    Tap 61: http://ryushare.com/ea492c813f0/BepLuaGi
    Tap 62: http://ryushare.com/a186b8ee2e6/BepLuaGi
    Tap 63: http://ryushare.com/ea492c813f3/BepLuaGi
    Tap 64: http://ryushare.com/cd2e97dfb01/BepLuaGi
    Tap 65: http://ryushare.com/1330ba01641f/BepLuaG
    Tap 66: http://ryushare.com/1330ba016420/BepLuaG
    Tap 67: http://ryushare.com/bea14d8f587/BepLuaGi
    Tap 68: http://ryushare.com/dbbbe230428/BepLuaGi
    Tap 69: http://ryushare.com/14198ea671c6/BepLuaG
    Tap 70: http://ryushare.com/15eb37f09271/BepLuaG
    Tap 71: http://ryushare.com/1502634b8357/BepLuaG
    Tap 72: http://ryushare.com/dbbbe230429/BepLuaGi
    Tap 73: http://ryushare.com/a186b8ee2e7/BepLuaGi
    Tap 74: http://ryushare.com/a186b8ee2e8/BepLuaGi
    Tap 75: http://ryushare.com/cd2e97dfb02/BepLuaGi
    Tap 76: http://ryushare.com/b014033f075/BepLuaGi
    Tap 77: http://ryushare.com/15eb37f09274/BepLuaG
    Tap 78: http://ryushare.com/1330ba016423/BepLuaG
    Tap 79: http://ryushare.com/a186b8ee2e9/BepLuaGi
    Tap 80: http://ryushare.com/b014033f076/BepLuaGi
    Tap 81: http://ryushare.com/ea492c813f4/BepLuaGi
    Tap 82: http://ryushare.com/1502634b835a/BepLuaG
    Tap 83: http://ryushare.com/17bce13ab3a0/BepLuaG
    Tap 84: http://ryushare.com/16d40c95a256/BepLuaG
    Tap 85: http://ryushare.com/bea14d8f58b/BepLuaGi
    Tap 86: http://ryushare.com/cd2e97dfb03/BepLuaGi
    Tap 87: http://ryushare.com/a186b8ee2eb/BepLuaGi
    Tap 88: http://ryushare.com/16d40c95fede/BepLuaG
    Tap 89: http://ryushare.com/a186b8ee2ea/BepLuaGi
    Tap 90: http://ryushare.com/bea14d8f58c/BepLuaGi
    Tap 91: http://ryushare.com/15eb37f09276/BepLuaG
    Tap 92: http://ryushare.com/1502634b835b/BepLuaG
    Tap 93: http://ryushare.com/1502634b835d/BepLuaG
    Tap 94: http://ryushare.com/bea14d8f58d/BepLuaGi
    Tap 95: http://ryushare.com/a186b8ee2ec/BepLuaGi
    Tap 96: http://ryushare.com/cd2e97dfb04/BepLuaGi
    Tap 97: http://ryushare.com/bea14d8f58e/BepLuaGi
    Tap 98: http://ryushare.com/1330ba016428/BepLuaG
    Tap 99: http://ryushare.com/1330ba016427/BepLuaG
    Tap 100: http://ryushare.com/b014033f065/BepLuaGi
    Tap 101: http://ryushare.com/1502634b833d/BepLuaG
    Tap 102: http://ryushare.com/17bce13ab386/BepLuaG
    Tap 103: http://ryushare.com/14198ea671ae/BepLuaG
    Tap 104: http://ryushare.com/14198ea671ad/BepLuaG
    Tap 105: http://ryushare.com/1502634b8340/BepLuaG
    Tap 106: http://ryushare.com/15eb37f09985/BLGD-10
    Tap 107: http://ryushare.com/ea492c81aaf/BLGD-107
    Tap 108: http://ryushare.com/17bce13ab388/BepLuaG
    Tap 109: http://ryushare.com/17bce13ab38a/BepLuaG
    Tap 110: http://ryushare.com/1330ba016410/BepLuaG
    Tap 111: http://ryushare.com/15eb37f0925f/BepLuaG
    Tap 112: http://ryushare.com/17bce13ab38c/BepLuaG
    Tap 113: http://ryushare.com/1502634b8343/BepLuaG
    Tap 114: http://ryushare.com/b014033f067/BepLuaGi
    Tap 115: http://ryushare.com/16d40c95a244/BepLuaG
    Tap 116: http://ryushare.com/ea492c813e5/BepLuaGi
    Tap 117: http://ryushare.com/a186b8ee2d7/BepLuaGi
    Tap 118: http://ryushare.com/dbbbe23041a/BepLuaGi
    Tap 119: http://ryushare.com/1502634b8abe/BLGD-11
    Tap 120: http://ryushare.com/1330ba016412/BepLuaG
    Tap 121: http://ryushare.com/15eb37f09261/BepLuaG
    Tap 122: http://ryushare.com/cd2e97dfaf7/BepLuaGi
    Tap 123: http://ryushare.com/bea14d8f57d/BepLuaGi
    Tap 124: http://ryushare.com/dbbbe23041b/BepLuaGi
    Tap 125: http://ryushare.com/1502634b8346/BepLuaG
    Tap 126: http://ryushare.com/17bce13ab390/BepLuaG
    Tap 127: http://ryushare.com/ea492c813e7/BepLuaGi
    Tap 128: http://ryushare.com/ea492c813f8/BepLuaGi
    Tap 129: http://ryushare.com/ea492c813e8/BepLuaGi
    Tap 130: http://ryushare.com/a186b8ee2d9/BepLuaGi
    Tap 131: http://ryushare.com/cd2e97dfaf9/BepLuaGi
    Tap 132: http://ryushare.com/b014033f069/BepLuaGi
    Tap 133: http://ryushare.com/1502634b8347/BepLuaG
    Tap 134: http://ryushare.com/bea14d8f57f/BepLuaGi
    Tap 135: http://ryushare.com/a186b8ee2da/BepLuaGi
    Tap 136: http://ryushare.com/16d40c95a9c1/BLGD-13
    Tap 137: http://ryushare.com/15eb37f09265/BepLuaG
    Tap 138: http://ryushare.com/ea492c813e9/BepLuaGi
    Tap 139: http://ryushare.com/1502634b834a/BepLuaG
    Tap 140: http://ryushare.com/16d40c95a249/BepLuaG
    Tap 141: http://ryushare.com/dbbbe23041e/BepLuaGi
    Tap 142: http://ryushare.com/ea492c813eb/BepLuaGi
    Tap 143: http://ryushare.com/bea14d8fc1c/BLGD-143
    Tap 144: http://ryushare.com/dbbbe230b14/BLGD-144
    Tap 145: http://ryushare.com/b014033f71f/BLGD-145
    Tap 146: http://ryushare.com/1330ba016b68/BLGD-14
    Tap 147: http://ryushare.com/14198ea678c4/BLGD-14
    Tap 148: http://ryushare.com/cd2e97e01dc/BLGD-148
    Tap 149: http://ryushare.com/15eb37f09986/BLGD-14
    Tap 150: http://ryushare.com/14198ea678c6/BLGD-15
    Tap 151: http://ryushare.com/1330ba016b69/BLGD-15
    Tap 152: http://ryushare.com/16d40c95a9c2/BLGD-15
    Tap 153: http://ryushare.com/1502634b8abf/BLGD-15
    Tap 154: http://ryushare.com/15eb37f0998a/BLGD-15
    Tap 155: http://ryushare.com/14198ea678c9/BLGD-15
    Tap 156: http://ryushare.com/17bce13aba96/BLGD-15
    Tap 157: http://ryushare.com/dbbbe230c98/BLGD-157
    Tap 158: http://ryushare.com/1330ba016b6c/BLGD-15
    ================================================== =============
    CCH ĐĂNG K ACCOUNT DOWNLOAD FILE RYUSHARE.Com NHƯ SAU:
    BƯỚC 1 ĐĂNG K THEO LINK:

    BECOME PREMIUM MEMBER TO DOWNLOAD ALL FILE RYUSHARE==> CLICK HERE

    BƯỚC 2 SAU KHI ĐĂNG K xONG CC BC ĐĂNG NHẬP NICK CỦA MNH VO RỒI KICK VO LINK MNH CẦN DOWNLOAD TẠI Đ CC BC SẼ LỰA CHỌN ACCOUNT PRE THEO MNH MUỐN HOẶC VO MỤC UpGarde To Premium ĐỂ UPDATE PREMiUm
    BƯỚC 3: KHI Đ C ACCOUNT PRE RỒI Gắn Vo Phần MỀm Jdownloader.sau đ copy link bỏ vo Jdownloader.N Tự Động Download MỘT CCH NHANH NHẤT V KO PHẢI CHỜ ĐỢI LU!
    CHN THNH CM ƠN    Last edited by ShiRoKo89; 05-17-2012 at 06:10 PM.

  2. #2

  3. #3

  4. #4

  5. #5

  6. #6

  7. #7

  8. #8

  9. #9

  10. #10

  11. #11
    Senior Member
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    105

    Default

    sao lu qu ko thấy post tếp vậy admin?

  12. #12

    Default

    Chu Rap oi,
    tap 35 bi broken roi ... co' the fix đuoc khong? va sao lau qua khong thay upload them?

    cam on nhieu

  13. #13
    Junior Member
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    USA
    Posts
    1

    Default abercrombie n fitch uk

    I agree

    with told all above. We can communicate on this theme. Here or in PM.

  14. #14

  15. #15

  16. #16

  17. #17

  18. #18

  19. #19

  20. #20
    Senior Member
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    105

    Default

    Link die hết rồi admin ơi! Up lại đi admin!

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •