Nov 07

Anh Hùng Liêm Chính P2 – Independent Heroes 2013

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 votes, average: 3.09 out of 5)
No comment - Post a comment

Anh Hùng Liêm Chính P2 - Independent Heroes 2013

Xem Online Phim Anh Hùng Liêm Chính P2 – Independent Heroes 2013 FFVN

download Phim Anh Hùng Liêm Chính P2 – Independent Heroes 2013 FFVN

Tên tiếng Hoa: 廉政英雄
Tên tiếng Anh: Independent Heroes
Diễn viên:
Lý Chánh Dĩnh vai Đỗ Lượng Cần » Read the rest of the entry..

Nov 05

The Hippocratic Crushes II – On Call 36小時 II TVB 2013

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 votes, average: 3.54 out of 5)
No comment - Post a comment

The Hippocratic Crushes II - On Call 36小時 II TVB 2013

Xem Online The Hippocratic Crushes II – On Call 36小時 II TVB 2013 English Sub

download Phim The Hippocratic Crushes II – On Call 36小時 II TVB 2013 HD720p English Sub

Chinese Title: On Call 36小時II
English Title: The Hippocratic Crush II
Genre: Medical drama » Read the rest of the entry..

Nov 03

Vòng Xoay Thời Gian – Brother’s Keeper TVB 2013

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 votes, average: 2.87 out of 5)
No comment - Post a comment

Vòng Xoay Thời Gian - Brother’s Keeper TVB 2013

Xem Online Vòng Xoay Thời Gian – Brother’s Keeper TVB 2013 HD720p FFVN

download Phim Vòng Xoay Thời Gian – Brother’s Keeper TVB 2013 HD720p FFVN

Giám chế: Vương Tâm Ủy
Số tập: 32
Diễn viên:
Trần Triển Bằng : Kiều Thiên Sinh
Tiêu Chính Nam : La Uy Tín
Chung Gia Hân : Trác Tịnh – Rachel » Read the rest of the entry..

Oct 31

Quyền Lực Ngoài Vòng Pháp Luật – Will Power TVB 2013

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 votes, average: 3.02 out of 5)
No comment - Post a comment

Quyền Lực Ngoài Vòng Pháp Luật - Will Power TVB 2013

Xem Online Phim Quyền Lực Ngoài Vòng Pháp Luật – Will Power TVB 2013 HD720p USLT

download Phim Quyền Lực Ngoài Vòng Pháp Luật – Will Power TVB 2013 HD720p USLT

Chinese Title: 法外風雲
Tên gốc: 法外風雲 Pháp Ngoại Phong Vân
Tên tiếng Anh: Will Power » Read the rest of the entry..

Oct 31

Âm Mưu Athena – Athena Goddess of War SBS 2011

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 votes, average: 3.65 out of 5)
No comment - Post a comment

Âm Mưu Athena - Athena Goddess of War SBS 2011

Xem Online Phim Âm Mưu Athena – Athena Goddess of War SBS 2011 HDTV FFVN

download Phim Âm Mưu Athena – Athena Goddess of War SBS 2011 HD1080p FFVN

Tựa: 아테나: 전쟁의 여신 / Athena: Jeonjaeng-ui Yeoshin / Athena: Goddess of War
Thể loại: hành động, lãng man, ly kì
Thời lượng: 20 » Read the rest of the entry..

Đại Đường Nữ Tuần Án - Thunder Angel - Chung Hân Đồng 2012

Xem Online Phim Đại Đường Nữ Tuần Án – Thunder Angel – Chung Hân Đồng 2012 HD720p FFVN

Download Phim Đại Đường Nữ Tuần Án – Thunder Angel – Chung Hân Đồng 2012 HD720p FFVN

Chinese title : 大唐女巡按
English title : Thunder Angel .
Thời lượng : 36 tập
Thể loại : cổ trang, phá án » Read the rest of the entry..

Oct 28

Sức Mạnh Tình Thân – Half a Fairy Tale 2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes, average: 3.21 out of 5)
No comment - Post a comment

Sức Mạnh Tình Thân - Half a Fairy Tale 2012

Xem Online Phim Sức Mạnh Tình Thân – Half a Fairy Tale 2012 HD720p FFVN

Download Phim Sức Mạnh Tình Thân – Half a Fairy Tale 2012 HD720p FFVN

Tên tiếng trung: 童话二分之一
Tiếng Anh: Fairytale
Tạm dịch tiếng Việt: Đồng thoại 1/2 » Read the rest of the entry..

Oct 25

Dòng Đời Nghiệt Ngã – Brother’s Keeper TVB 2013

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (54 votes, average: 3.19 out of 5)
No comment - Post a comment

Dòng Đời Nghiệt Ngã - Brother’s Keeper TVB 2013

Xem Online Dòng Đời Nghiệt Ngã – Brother’s Keeper TVB 2013 HD720p USLT

download Phim Dòng Đời Nghiệt Ngã – Brother’s Keeper TVB 2013 HD720p USLT

Giám chế: Vương Tâm Ủy
Số tập: 32
Diễn viên:
Trần Triển Bằng : Kiều Thiên Sinh
Tiêu Chính Nam : La Uy Tín
Chung Gia Hân : Trác Tịnh – Rachel » Read the rest of the entry..

Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - Love Amongst War 2012 Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến – Love Amongst War 2012

Thể loại: Cổ trang – Thần tượng
Số tập: 55 tập
Nhà sản xuất: Giản Viễn Tín
Giám đốc: Đồng Lực
Diễn viên và vai diễn:
Trần Hạo Dân – Tiết Bình Quý
Tuyên Huyên – Vương Bảo Xuyến
Tiến Vinh
Trương Lượng
Hinh Tử

Nội dung phim:
Nhà đường niên đại Túc Tông, cung đình tranh đấu thái tử lưu lạc bên ngoài nên đổi tên là Tiết Bình Quý, Bình Quý sau khi lớn lên đến Trường An thì gặp được thiên kim của Tướng gia là Vương Bảo Xuyến. Vương tướng quốc được Hoàng thượng ra lệnh chiêu hôn cho Bảo Xuyến, Bảo Xuyến vì chung tình với Bình Quý tuyệt tình nghĩa với phụ thân bằng tam kích chưởng, sau đó cùng Bình Quý kết thành vợ chồng.

Xem Online Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến – Love Amongst War 2012 HD720 FFVN

download Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến – Love Amongst War 2012 HD720p FFVN

Hai quân giao chiến, công chúa nước địch gặp và được Bình Quý tha mạng nên đem lòng cảm kích. Công chúa đại chiến được gã cho Bình Quý, Bình Quý kế thừa vương vị sau thiết lập hòa bình giữa hai nước, mở ra thông thương giao dịch đẩy mạnh cuộc sống người dân. Bảo Xyến biết được sự việc này hỉu lầm Bình Quý hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau này, Bình Quý giải thích rõ ràng mọi chuyện, hai người lại thông hiểu cho nhau cho nên một nhà đoàn viên.

Oct 22

Trung Tâm Asia : Live Show Hà Thanh Xuân – Tango Tím

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 votes, average: 2.50 out of 5)
No comment - Post a comment

Trung Tâm Asia : Live Show Hà Thanh Xuân - Tango Tím

download Trung Tâm Asia : Live Show Hà Thanh Xuân – Tango Tím DVD 5

1. Môi Ô Mai – Hà Thanh Xuân
2. Yêu Một Mình – Hà Thanh Xuân
3. Chuyện Hợp Tan – Hà Thanh Xuân » Read the rest of the entry..

  • - Để xem phim nhanh hơn hãy ấn:
Page 50 of 146« First...102030...4849505152...607080...Last »