Dec 05

Bá Chủ Song Quyền 20 Eps Uslt – TRương Vệ Kiện !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 2.93 out of 5)
3 comments - Post a comment

Xem 0nline Phim : Bá Chú Song Quyền

http://phim88.com/online/xem-phim-view-143-1663.html

Download DVD Rip Phim : Bá Chủ Song Quyền

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=2193

Tên tiếng anh : MONEY AND FAME
Tên gốc : Quyền Đỗ Song Thiên Hạ
TVB sản xuất năm 1992
Số tập : 20
Giám chế : Lý Thiệu Huệ
Diễn viên :
– Trương Vệ Kiện
– Ngô Cương
– Giang Hân Yến
– Quan Tú Mi
– Trương Nghị
– Lê Hải Sơn
– Lạc Ứng Quần
– Âu Dương Chấn Hoa

This post has 3 comments. Add your own.
cuncon - 05 Dec 08 at 12:49:02

co truong ve kien la hay roi , luon ung ho trung ve kien

anhhungtrunghoaa - 06 Dec 08 at 08:38:40

toi muon xem phim thi phai lam sao ?

cuncon - 08 Dec 08 at 13:12:32

up tiep cac tap tiep theo di ban oi phim hay qua, cam on

Page 1 of 11