Apr 13

Buớc Chân Hai Thế Hệ 7 – Dương Đình Trí & Tình Thâm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 votes, average: 3.03 out of 5)
No comment - Post a comment

Buớc Chân Hai Thế Hệ 7 - Dương Đình Trí & Tình Thâm

Xem Online Phim Buớc Chân Hai Thế Hệ 7 – Dương Đình Trí & Tình Thâm

download phim Buớc Chân Hai Thế Hệ 7 – Dương Đình Trí & Tình Thâm 2DVD5/DVDRIP

Disc 1

1. Bai Ca Dao Dau Doi -Duong Dinh Tri
2. MC Tuan Anh, Thanh Ngan
3. LK Que Me, Tinh Cha -Kha Ly, Minh Luan, Dao Phi Duong
4. MC Tuan Anh, Thanh Ngan
5. Me Toi -Quoc Thai
6. Video Clip
7. Tam Su Nguoi Cai Hoa Trang -Thuy Trang
8. MC Tuan Anh -Thanh Ngan
9. Cha Toi -Lam Vu
10. MC Thanh Ngan, Trang Thao
11. Xin Dung Lam Me Khoc -Thanh Kim Hue
12. MC Tuan Anh
13. LK Me Yeu, Cha Yeu -Duc Tien, Phi Thanh Van, Nanita, Truong Bao Nhu, Phi Long, Minh Minh
14. MC Tuan Anh, Thanh Ngan
15. Trich Doan To Anh Nguyet -Le Thuy, Huu Quoc
16. MC Tuan Anh LK Tinh Ngheo Co Nhau, Vo Toi, Khong Gio Roi -Thanh Ngan, Duong Dinh Tri

Disc 2

1. MC Truong Minh Quoc Thai, Trang Thao
2. Cha Oi -Le Thuy
3. Video Cip
4. Lk Bong Dang Me Hien, Long Me -Thoai Mieu, Duong Dinh Tri
5. MC Tuan Anh, Thanh Ngan
6. Ve Que Ngoai -Nanita, Minh Luan
7. MC Tuan Anh
8. Noi Toi -Tri Quang
9. MC Thanh Ngan, Quoc Thai
10. Lk Anh Toi, CHi Toi -Nam Cuong, Tuan Anh
11. MC Thanh Ngan
12. Tien Ban Len Duong -Ngoc Thuan, Phung Ngoc Huy
13. MC Duong Dinh Tri, Trang Thao
14. LK Me Tu Bi, Lay Phat Quan Am -Thanh Ngan, Duong Dinh Tri, Tri Quna, Trang Thao
15. MC Truong Minh Quoc Thai, Truong Bao Nhu
16. Lk Ba Nam, Nho Me Ly Mo Coi -Ha my, Quach Ngoc Ngoan
17. Mc Tuan Anh, Thanh Ngan
18. Trich Doan La Sau Rieng -Minh Vuong, Le Thuy, Trong Phuc, Trinh Trinh
19. Finale
20. Behind The Scenes

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11