Nov 23

TVB Đặc Kích Thần Thám – 20 Eps Uslt !! good quality

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 2.86 out of 5)
No comment - Post a comment

Xem 0nline Phim : Đặc Kích Thần Thám

http://phim88.com/online/xem-phim-view-143-1637.html

Download DVD Rip Phim :Đặc Kích Thần Thám

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=2105

*Dặc Kích Thần Thám*
English Title: ”The Under-Cover Story”
Item Description: Total 12 DVD-R.
Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .
Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp
Audio: Vietnamese Uslt!
Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nhâm Đạt Huê, Khưu Thục Trinh, Trương Thiệu Huy, Cung Từn Ân….

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11