Apr 08

Đắc Kỷ Trụ Vương – Trần Hạo Dân 40 Eps !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (304 votes, average: 3.77 out of 5)
3 comments - Post a comment

Xem online phim : Đắc Kỷ Trụ Vương
http://phim88.com/online/xem-phim-view-72-1917.html

Download DVD Rip Phim : Đắc Kỷ Trụ Vương

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=2821
Giám đốc sản xuất : Lưu Sĩ Dụ
Biên tập : Trương Hoa Tiêu
Diễn viên:
Trần Hạo Dân
Tiền Gia Lạc
On Bích Hà
Uyển Quỳnh Đan
Lý Gia Thanh
Trịnh Tử Thành
Viên Thể Vân
Nguyên Hoa
Tuy được sinh ra trong gia đình danh tướng Lý Tịnh. Nhưng Na Tra lại luôn luôn mâu thuẫn với cha mình.
Đồng thời, trong triều nội, Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc, bỏ bê việc nước, khiến đất nước ngày càng suy yếu, Na Tra quyết ra tay dẹp loạn, mang lại bình yên cho dân chúng, ngờ đâu họ lại trúng kế của Đát Kỷ, khiến hai cha con Na Tra, Lý Tịnh lâm vào cảnh phụ tử tương tàn

This post has 3 comments. Add your own.
long - 08 Apr 09 at 11:09:51

Phim nầy sao thấy có tập số 8.

dien - 18 Jan 10 at 14:38:25

đề nghị amind post lại bộ phim đằc kỷ trụ vương

Miao*ie - 31 May 10 at 11:15:55

amind ơi làm ơi post lại bộ film này đi…em thích bộ film này lắm…thanks

Page 1 of 11