Archive for May 16th, 2017

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường - The Glory Of Tang Dynasty 2017

Xem Online Phim Niềm Hãnh Diện Nhà Đường – The Glory Of Tang Dynasty 2017 HD720p FFVN

download Phim Niềm Hãnh Diện Nhà Đường – The Glory Of Tang Dynasty 2017 HD720p FFVN

Thẩm Trân Châu (do Cảnh Điềm đóng) được Lý Thục – Quảng Bình Vương (do Nhậm Gia Luân đóng) chọn làm phi, rồi hạ sinh con trai Lý Thích – Đường Đức Tông. Sau, Trân Châu được Đường Đức Tông truy phong là Duệ Chân hoàng hậu. » Read more after the jump →

Mây Hoạ Ánh Trăng - Love In The Moonlight KBS 2016

Xem Online Phim Mây Hoạ Ánh Trăng – Love In The Moonlight KBS 2016 HD720p FFVN

download Phim Mây Hoạ Ánh Trăng – Love In The Moonlight KBS 2016 HD720p FFVN

Tên tiếng Anh: Love In The Moonlight ( tên cũ: Moonlight Drawn by Clouds )
Thể loại: cổ trang, hài hước
Thời lượng: 18 tập » Read more after the jump →

  • - Để xem phim nhanh hơn hãy ấn:
Page 1 of 11