Jul 18

Duong Mon Nu Tuong 40 Tap !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (104 votes, average: 3.48 out of 5)
No comment - Post a comment

xem phim online : Duong Mon Nu Tuong
http://phim88.com/online/xem-phim-view-143-2147.html

download phim : Duong Mon Nu Tuong
http://phim88.com/forum/showthread.php?t=3378

Tên phiên âm: Yang Men Nu Jiang – Nu Er Dang Zi Qiang
Tên tiếng Anh: Legendary Fighter – Yang’s Heroine
Số tập: 40
Kịch bản: Wang Li Zhi
Nhà sản xuất: Lee Kwok Lap
Đạo diễn: Yuen Ying Ming, Huang Wei Ming, Wei Han Dao
Âm nhạc: Mai Zhen Hong

Diễn Viên:
Lý Nhược Đồng
Lý Ỷ Hồng
Trịnh Phối Phối
Ninh Tịnh
Trương Trí Nghiêu
Liên Khải
Ngô Việt
Song Yi Mi
Ben Wong
Eileen Tung
Roger Kwok
Nhạc Linh
Lâm Minh Luân
Thái Ting
Wei Yi Na
Jin Jing
Sun Li vai
Đới Xuân Vinh

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11