Hanh Dong Dac Vu

Xem 0nline Phim Hành Động Đặc Vụ
http://phim88.com/online/xem-phim-view-143-1548.html

Download DVD Rip Phim Và Bình Luận Phim – Hành Động Đặc Vụ
http://phim88.com/forum/showthread.php?t=1740

“Phá vỡ các tầng lớp cạm bẫy
khám phá ra những cạm bẫy của các tập đoàn với các bí mật đen tối”
tên tiếng Anh: The brink of law
tên gốc: đột vây hành động
số tập: 25
ngày thử trang phục: 27/4/2006
ngày phát sóng trên TVB: 8/1/2007
ngày phát hành ở VN: 13/6/2007
giám chế: Mai Tiểu Thanh (bằng chứng thép, quyền lực đen tối, trói buộc)
đề tài: buôn lậu, cá độ

diễn viên:
Mã Tuấn Vỹ – Đường Chí Cao
Ngô Trác Hy – Đồng Nhật Tiến Leo
Liêu Bích Nhi – Từ Dĩnh
Từ Tử San – Ân Hướng Tình
Dương Tư Kỳ – Tống Gia Nhi
Nhạc Hoa – Đồng Triển Long
Mễ Tuyết – Tống Kim Chi
Huỳnh Gia Lạc – Đồng Nhật Lãng Vincent
Thái Kỳ Tuấn – Đồng Nhật Chiêu
Mã Quốc Minh – Ân Hướng Minh
Trần Kỳ – Madam Dương
Hạ Vũ – Đường Đại Hải
Lý Quốc Lân – Tống Kim Nguyên
La Lạc Lâm – Đồng Triển Bằng
Trần Tự Dao – Đường Chỉ Mẫn Coco
Hàn Mã Lợi – Hà Mỹ Nghiên
Lâm Y Kỳ – Lý Thục Linh
Lý Thành Xương – Châu Văn Bưu
Lỗ Chấn Thuận – sir Tăng
Phùng Tố Ba – chị Bảo
Đới Chí Vỹ – Tưởng Diệu Quyền
Triệu Tịnh Nghi – May
Giản Mộ Hoa – Cindy
Trịnh Tuấn Hoằng – Ben
Trần Dĩnh Nghiên – Rita
Diệp Khải Nhân – Susan
Lâm Vịnh Đông – Johnny
Huỳnh Dật Đồng – Apple

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11