Jun 06

Minh Tuyết Live Show – Kỷ Niệm 10 Năm Trình Diễn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (70 votes, average: 3.51 out of 5)
No comment - Post a comment

Minh Tuyết Live Show

Xem Online Minh Tuyết Live Show – Kỷ Niệm 10 Năm Trình Diễn
download Minh Tuyết Live Show – Kỷ Niệm 10 Năm Trình Diễn DVD 5 / DVD RIP

1. Đừng Hứa Với Em
2. Hoang Mang
3. Mãi Là Người Đến Sau
4. Thầm Gọi Tên Anh
5. Không Làm Khác Được
6. Đã Không Còn Hối Tiếc
7. Giấc Mơ Mình Em
8. Yêu Mãi Ngàn Năm (Minh Tuyết, Lương Tùng Quang)
9. Làm Sao Quên Được Em (Lương Tùng Quang)
10. LK Bờ Bến Lạ (Minh Tuyết, Cẩm Ly)
11. Dòng Sông Và Nỗi Nhớ (Hà Phương)
12. Gánh Hàng Rong
13. LK Bẽ Bàng & Cô Gái Quê (Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương)
14. Em Đâu Biết (Minh Tuyết, Lam Trường)
15. Ngày Mai Trời Lại Sáng (Lam Trường)
16. Chờ Một Tiếng Yêu
17. Cắn Môi Tình Còn Đau
18. Vị Ngọt Đôi Môi (Minh Tuyết, Đan Trường)
19. Anh Thì Không
20. Yêu Một Người, Sống Bên Một Người
21. Đã Không Yêu Thì Thôi
22. Xin Dành Trọn Cho Em

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11