Jan 04

Nhat Nguyet Lang Khong – Vo Tac Thien 2009 62 eps !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (288 votes, average: 2.79 out of 5)
2 comments - Post a comment

Nhat

xem phim online :Nhat Nguyet Lang Khong – Vo Tac Thien 2009 Uslt :
http://phim88.com/online/Nhat-Nguyet-Lang-Khong-8-62-(Uslt)-xem-phim-view-143-2552.html

download phim : Nhat Nguyet Lang Khong – Vo Tac Thien 2009

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=3825

ast:
Lưu Hiểu Khánh vai Võ Tắc Thiên
Tiêu Ân Tuấn — Hạ Lan Mẫn Chi
Huỳnh Thánh Y — Tạ Dao Hoàn
Khương Văn
Lý Tông Hàn — Kiều Tri Chi
Dương Tử — Lạc Tân Vương
Văn Thanh — Tạ Dao Vỹ
Mã Hiểu Vỹ — Đường Cao Tông
Lý Tâm Dật — Thượng Quan Trịnh Thục
Thời Đại Mỹ — Tái Hồng Phất
Mã Tư Nhĩ — Dương Phạt
Trương Thư Vũ — Hạ Lan Mẫn Nguyệt

Nhật Nguyệt Lăng Không là bộ phim tái hiện sinh động cuộc đời của nữ hoàng triều Đường Võ Tắc Thiên từ khi lên ngôi báu đồng thời miêu tả mối thâm giao giữa Võ Tắc Thiên và Tạ Dao Hoàn – tài nữ đất Ba Thục

Credit Yesasia :
Tender but thorny, she took the throne
to become the most powerful woman ever in China!

CCTV has marked another milestone for Chinese historical television drama production with The Shadow of Em press Wu. China’s top actress Liu Xiaoqing makes a triumphant return as Wu Zetian, the very role that cemented her superstardom years earlier. Based on historical accounts, while also referencing colorful folklore, this spectacular series gives the definitive portrayal of the life and legend of the controversial figure, from her intimate love affairs to the bitter struggles she went through that sealed her rise to absolute power. At the center of the story is the touching friendship between the Empress and a civilian – a female scholar played by Eva Huang Shengyi (Kung Fu Hustle). Besides an all-star cast, the epic drama also boasts lavish sets and costumes re-creating the splendor of ancient Chinese civilization at the peak of the Tang Dynasty.

This post has 2 comments. Add your own.
myhue18 - 25 Jan 10 at 11:11:58

i like phim 88

nguchanh - 27 Jun 11 at 07:49:41

I like films up on phim88.com

Page 1 of 11