Jul 25

Oan Trái Tình Nồng – In the Chamber of Bliss TVB 2009

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 2.63 out of 5)
No comment - Post a comment

Xem Online Oan Trái Tình Nồng tại đây
In the Chamber of Bliss TVB with english subtitle
English Title: In the Chamber of Bliss
Chinese Title: 蔡鍔與小鳳仙

Thống đốc quân sự CHOI Ngok (Damian Lau) đã cố gắng lật đổ chính phủ Yuen Sai Hội. Để tạo điều kiện cho kế hoạch của ông lên ke hoach một cuộc nổi dậy ở Vân Nam, ông giả vờ là nguoi thuong-sau khi gái giang hồ Cheung Phong Vân (Kathy Chow), biệt danh SIU SIN Fung, để tránh bị phát hiện. SAI Yuen HOI (Luật Lok Lâm), người là đáng ngờ của Ngok, gửi tham mưu trưởng Mok YIK TIN (Dominic Lam) xuyên theo dõi anh. Sau đó, ông thậm chí thu hút Ngok vợ của PAK SZ TING (Crystal Tín) đến Bắc Kinh, với hy vọng rằng điều này sẽ buộc Ngok để cầm cố lòng trung thành với chính phủ. Để đảm bảo sự thành công của phong trào cách mạng, Ngok mang về với chuyện của ông với WAN như ngụy trang một, mà không nhận ra rằng cô ấy đã nghiêm túc rơi vào tình yêu với anh ta. WAN sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được với Ngok trong khi Ngok vẫn lạnh và xa xôi đối với cô. Soldier Yam Kwok Yue (Kenneth Ma) cũng trong tình yêu với WAN và muốn có được cô ấy về tình cảnh của cô. Đáng buồn thay WAN biến anh ta xuống, cho tình yêu của cô dành cho Ngok là rất nhiều mạnh hơn ai có thể tưởng tượng.

Genre: Period Drama
Broadcast Period: September 21, 2009 – October 16, 2009
Length: 25 episodes
Producer: Wong Wai Sing
Scriptwriters: Lo Mei Wan, Choi Suk Yin, & Lau Choi Wan
Starring: Damian Lau (劉松仁), Kathy Chow (周海媚), Kenneth Ma (馬國明), Toby Leung (梁靖琪), Dominic Lam (林嘉華), Crystal Tin (田蕊妮), Angela Tong (湯盈盈), Law Lok Lam (羅樂林), etc.


Synopsis:
Military Governor CHOI NGOK (Damian Lau) has been attempting to overthrow the Yuen Sai Hoi government. To facilitate his plan to stage an uprising in Yunnan, he pretends to be fooling around with the highly sought-after courtesan CHEUNG FUNG WAN (Kathy Chow), nicknamed SIU FUNG SIN, to avoid detection. YUEN SAI HOI (Law Lok Lam), who is suspicious of NGOK, sends the Chief of Staff MOK YIK TIN (Dominic Lam) to spy on him. Later he even lures NGOK’s wife PAK SZ TING (Crystal Tin) to Beijing, hoping that this will force NGOK to pledge his loyalty to the government. To ensure the success of the revolutionary movement, NGOK carries on with his affair with WAN as a camouflage, without realizing that she has seriously fallen in love with him. WAN is ready to give up everything just to be with NGOK while NGOK remains cold and distant towards her. Soldier YUE YAM KWOK (Kenneth Ma) is also in love with WAN and would like to get her out of her predicament. Sadly WAN turns him down, for her love for NGOK is so much stronger than one can ever imagine.

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11