Mar 12

Phim88.Com Under DDOS Attack

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 votes, average: 4.00 out of 5)
3 comments - Post a comment

Các bạn thân mến,

Trong 2 tuần nay phim88.com liên tục bị tấn công ddos. Vì vậy để bảo đảm cho website được online 99%.
BQT đã setup 1 số firewall, vào giờ cao điểm sẽ tự động block các IP mở nhiều kết nối đến server (nhất là các bạn ở VN dùng chung IP). Hi vọng attack sẽ qua mau và mọi việc trở lại bình thường.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ phim88.com.

Nếu bạn có thông tin về attackers, xin hãy thông báo cho chúng tôi: [email protected]

To attckers: Phim88.com là website giải trí lành mạnh, không có nội dung chính trị, hay thù ghét ai cả. Nếu có vấn đề xin bạn liên hệ [email protected] để trao đổi.

Thanks

This post has 3 comments. Add your own.
Bruce - 12 Mar 09 at 10:41:38

Damn. Are you guy serious?

That could not be happen with such a nice peaceful site like this. I’m not so sure about you’re being flooded or just your monkey sever had something to do with hosting maintaining.

By the way, I have to say thanks for one who own this site, you’re doing nice work for being very entertaining, relaxing… I love your online movies very much.(Except for those with +18, that so harmful, scientists said so not only me).

I wish you all healthy and living well.

Best regard!

thanh - 12 Mar 09 at 12:13:23

ai ma ki cuc vay………

ko ten - 14 Mar 09 at 00:31:25

chac cac’ phim studio do… hehe

Page 1 of 11