May 11

Tam Quoc Dien Nghia – Three Kingdoms – 86 Tap

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (74 votes, average: 3.04 out of 5)
2 comments - Post a comment

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ phim dựa trên tiểu thuyết Trung Quốc. Bộ phim bao gồm 42 DVDs ( 86 tập, mỗi tập 45 phút) thuyết minh tiếng Việt.
Thời đại Tam Quốc bắt đầu sau sự đổ vỡ của nhà Hán năm 206 trước công nguyên khi Trung Quốc bị chia làm 3 nước theo thế chân vạc. Liu Bị, hoàng tử Hán sống lưu vong, với mong muốn thống nhất đất nước. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng ở Trung Hoa và Đông Nam Á trong nhiều thập kỉ qua. Tác phẩm đã được viết thành sách và sau đó dựng thành phim. Bộ phim bao gồm nhiều kế dùng binh, khiển tướng trong các trận đánh nổi tiếng.
Moi cac ban xem online tai day:
http://phim88.com/online/xem-phim-view-72-966.html

tam quoc dien nghia

English:
Three Kingdoms is a famous movie based on a classical and historical novel in China. This volume contains a set of 42 DVDs with English subtitle. Three Kingdoms took place after the fall of Han Dynasty in 206 BC when China was divided into three different kingdoms. Liu Bei, a prince of Han, tried to re-unite the country. The novel of the Three Kingdoms has been a famous classic in China and Southeast Asia for centuries. Once it was the book for only the rich and powerful. Until the recent past, it has become the studies of all people who seek deep knowledge. Now available in VCD and DVD, and it is recommended for leaders and military strategists, for it provides a lot of winning strategies from The Art of War of Sun Tzu.

This post has 2 comments. Add your own.
thai - 07 Jun 12 at 11:46:03

hjjjjjjjjjjjjj

Page 1 of 11