Mar 04

Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng I&II !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (806 votes, average: 2.98 out of 5)
5 comments - Post a comment

ma Gioi

Xem online Phim : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng I

http://phim88.com/online/xem-phim-view-72-1801.html
Xem online Phim : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng II
hhttp://phim88.com/online/xem-phim-view-72-1810.html

Download DVD Rip Phim : Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng I&II !

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=2692

Tags:
This post has 5 comments. Add your own.
si - 31 May 09 at 04:22:19

Thiếu Lâm Tiểu Anh HùngI

tuyen - 31 Jul 10 at 02:52:14

coi phim thieu lam tieu anh hung phan 1 va 2

williampham - 06 Aug 10 at 20:48:30

It is the first time I visite your website. I am a vietnamese monk. I like to see the kunfu movies. I do not see them yet, so I have no comments.
Thich Chan Quan

thich chan quan - 05 Feb 11 at 13:52:55

thanks you

Đặng Phước Thành - 03 Mar 11 at 01:13:46

Nhờ ban tổ chức gởi dùm cho tôi bộ phim mang tên Thiết đảm thập tam ưng. Bộ phim này là thể loại phim Hồng Kong, nói về một vị đại hiệp Thẫm Thắng Y hành hiệp trừ nghĩa trên giang hồ. Vì bộ phim này hồi xưa tôi còn nhỏ xem nhưng chưa hết nên bây giờ nhờ ban tổ chức gởi lại cho tôi xem lại bộ phim này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Page 1 of 11