Dec 22

Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng – Thích Tiểu Long

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 votes, average: 2.83 out of 5)
No comment - Post a comment

Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng - Thích Tiểu Long

Xem Online phim Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng – Thích Tiểu Long DVD RIP

download phim Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng – Thích Tiểu Long DVD RIP

Tên tiếng Hoa: 少年黄飞鸿 – Thiếu niên Hoàng Phi Hồng
Đạo Diễn: Lâm Long
Biên Kịch: phương minh châu
Chỉ đạo Võ Thuật: Lí Đạt siêu; Trần Vĩ Đào
Năm sản xuất: 2002
Thời lượng: 30 tập
Diễn Viên:

* Thích Tiểu Long – Hoàng Phi Hồng
* Dương Danh – Lâm Thế Vinh
* Bằng phi – Lương Khoan
* Lí Bằng phi – Quỷ cước Thất
* Dương Kiếm siêu – nha sát tô
* Diệp Đồng – Âu tiểu sảnh
* Phạm Thần Thần – tinh tinh
* Lưu chiếu Thạc – Lãng Thản Bố
* Chu Hâm – tiểu minh
* Vương Thành Khang – Tiểu Bàn
* Hà Trung hoa – Hoàng Kì Anh
* Lã Lệ Bình – Ngô nhàn
* Hách Lôi – Đới Hoả Luân
* Lưu Bội Kì – quán chủ
* Phan hồng – Tiểu sảnh nương
* Vương hội xuân – Nạp Lan Thiên
* Trần Long – Nạp Lan Khang
* Diêu Thanh – Diễm hồng
* Ngô Việt – Lương oai
* Nghê Tăng Triệu – Lâm tam cân

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11