Jul 20

Trung Tâm Asia LiveShow Băng Tâm 2013 : Cô Thắm Về Làng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 2.27 out of 5)
No comment - Post a comment

Trung Tâm Asia LiveShow Băng Tâm 2013 : Cô Thắm Về Làng

download DVD Trung Tâm Asia LiveShow Băng Tâm 2013 : Cô Thắm Về Làng DVD 5

1. Thương Hoài Ngàn Năm – Băng Tâm
2. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau – Băng Tâm, Đan Nguyên
3. Sầu Lẻ Bóng – Băng Tâm
4. Tình Nghỉa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi – Băng Tâm, Đặng Thế Luân
5. Nếu Hai Đứa Mình – Băng Tâm, Tường Nguyên
6. Ngày Xưa Anh Nói – Băng Tâm
7. Tình Nhỏ Mau Quên – Băng Tâm, Tường Khuê
8. Nếu Ta Đừng Quen Nhau – Băng Tâm
9. Phút Cuối – Băng Tâm, Huỳnh Phi Tiễn
10. Trộm Nhìn Nhau – Băng Tâm, Đặng Thế Luân
11. Ai Cho Tôi Tình Yêu – Băng Tâm
12. Anh Cứ Hẹn – Băng Tâm
13. Nối Lại Tình Xưa – Băng Tâm, Đan Nguyên
14. Cô Thắm Về Làng – Băng Tâm, Đoàn Phi

This post has No comment. Add your own.

Page 1 of 11