Khi

Xem 0nline Tứ Đại Danh Bổ II

http://phim88.com/online/xem-phim-view-143-1427.html


Download DVD Rip Tứ Đại Danh Bổ II :

http://phim88.com/forum/showthread.php?t=1500

Phim Dài: 46 Tập
US Lộng Tiếng
Link Dạng: MPG
Link Size: 450~~530MB
Nguyên tác Ôn Thụy An
Diễn viên:
Chung Hân Lương – Truy Mạng
Cha In Pyo – Thiết Thủ
Châu Lôi – Vô Tình
Thủy Linh
Lý Tượng

Đây là tác phẩm đầu tay, đã đưa Ôn Thụy An trở thành một trong Võ Hiệp Ngũ Đại Gia,
Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình.

Lãnh Huyết: đứng hàng thứ tư trong Tứ Đại Danh Bổ, người trẻ tuổi thứ hai. Kiếm pháp tuyệt đỉnh, tuy tên Lãnh Huyết nhưng bên trong sôi động nhịêt tình.

Thiết Thủ: nội công đệ nhất, quyền pháp cũng không có ai hơn. Xếp thứ hai trong Tứ Đại Danh Bổ.

Vô Tình: hai chân bị phế sau vụ án toàn gia thảm tử từ bé, nhưng lại luyện thành khinh công và thủ pháp phóng ám khí thiên hạ đệ nhất. Trẻ tuổi nhất nhưng nhập môn sớm nhất, xếp đầu trong Tứ Đại Danh Bổ.

Truy Mệnh: Tửu cước song tuyệt. Là người lớn tuổi nhất trong Tứ Đại Danh Bổ, nhưng xếp theo ngày nhập môn thì đứng hàng thứ ba.

This post has 1 comment. Add your own.
ngudanvh - 07 Oct 08 at 04:32:08

Link die het roi

Page 1 of 11